Qui pot escollir les dates de gaudiment de les vacances? Els treballadors o l'empresa?

17 de maig de 2018

En època estival, si no s'han planificat amb anterioritat les vacances poden sorgir conflictes entre empresa i treballador a l'hora d'escollir els dies per a gaudir-les.

Com s'han de planificar?

Tal com hem comentat en ocasions anteriors, com a norma general, empresa i treballador han d'acordar com es gaudiran les vacances amb una antelació de dos mesos. Tot i així, totes les empreses, en funció de la seva activitat, disposen d’un conveni col•lectiu d’aplicació, que s’encarrega de regular els aspectes de la relació laboral entre empresa – treballador i, concretament, estableixen un apartat concret per a les “Vacances”.

En molts sectors d’activitat (per exemple: construcció, oficines, etc.) fixen determinats mesos a l’any com a preferents per gaudir-les i estableixen regles per fixar-ne la seva distribució (per exemple, en períodes de 15 dies consecutius), en cas de que no hi hagi acord de com fer-ho.

Què passa si no s’arriba a un acord o el conveni no estableix res sobre vacances?

Cap de les dues parts podrà imposar unilateralment la seva decisió, si més no, cal tenir en compte que el poder de direcció de l’Empresa prevaldrà. Tot i que si el/la treballador/a no està conforme, podrà interposar una demanda judicial per desencallar aquest conflicte. Aquesta demanda serà resolta amb preferència degut al seu caràcter urgent.

Per altra banda, mentre el conflicte no sigui resolt, el treballador haurà de continuar assistint al seu lloc de treball ja que de no ser així es considerarà una falta d'assistència, subjecte a sanció disciplinaria.

 

Contacta amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 - laboralarfe.es per a un assessorament personalitzat.

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals