Autònoms imatge de fons

Autònoms

Gràcies al servei específic d'assessoria per autònoms et podràs centrar en la teva activitat comercial amb confiança i seguretat.

Consultoria especialitzada en autònoms

Especialistes en assessoria per autònoms

Amb els serveis professionals per a autònoms tindràs les obligacions cobertes sense necessitat d'incórrer en costos d'estructura no recomanables per la teva dimensió. 

Volem que el teu negoci generi valor i la teva activitat empresarial creixi sense imprevistos. És per això que busquem la manera perquè el teu negoci sigui un valor afegit més tant en l'àmbit autonòmic com en l'estatal i contribueixi a una economia més sana de país.

A causa de les dificultats d'aquest sector, hem dissenyat un servei específic d'assessoria per a autònoms. D'aquesta manera podràs focalitzar-te en l'activitat productiva, mentre que en la nostra assessoria ens ocupem de la tramitació fiscal, laboral, mercantil i jurídica.

Especialistes en assessoria per autònoms
Més de 50 anys al costat dels autònoms

Serveis d'assessoria per autònoms

Després de més de 50 anys assessorant, som coneixedors de la problemàtica diària dels autònoms.

  • Oferir assessorament al moment inicial, amb la possibilitat de fer un estudi previ de la viabilitat i l'execució de tots els tràmits d'alta i legalització de l'activitat.
  • Acompanyar-te en la tasca diària, alliberar-te de càrregues imposades per les obligacions fiscals i laborals
  • L'elaboració de llibres de comptes.
  • Presentar de les declaracions fiscals.
  • Programes de facturació.
  • Tràmits d'ajuts específics per a autònoms.
  • Confecció de nòmines i tràmits mitjançant la Seu Electrònica de la Seguretat Social de forma telemàtica.
  • Oferir assessorament per enquadrar la seva activitat en el règim més favorable, d'acord amb les seves particularitats de cada moment.
Serveis d'assessoria per autònoms