Laboral
16 de desembre de 2022

Com funciona la jubilació dels autònoms?

Com funciona la jubilació dels autònoms?

La jubilació i la pensió de jubilació són qüestions que preocupen qualsevol treballador. No obstant això, quan es tracta d'un treballador autònom, la jubilació és una preocupació d'encara més importància.

En aquest sentit, és important saber calcular la jubilació dels autònoms i conèixer les vicissituds d'aquesta qüestió que, a vegades, suscita infinitat de dubtes entre els treballadors per compte propi. En qualsevol cas, s'haurà de tenir en compte que aquesta dependrà, en gran manera, del que s'hagi cotitzat durant la vida laboral a la Seguretat Social. A més, són molts els que es pregunten a quant ascendirà la pensió de jubilació havent cotitzat en el Règim General i en el RETA de la Seguretat Social.

Com es calcula la jubilació d'un autònom?

Per a calcular de manera correcta la pensió de jubilació d'un autònom s'hauran de tenir en compte alguns factors. Són els següents:

 • L'edat de jubilació de l'autònom.
 • El temps que s'hagués cotitzat en la Seguretat Social.
 • La quantitat per la qual s'hagués cotitzat a la Seguretat Social.
 • La base reguladora.

Per a calcular la pensió de jubilació d'un autònom s'hauran de tenir en compte les bases de cotització durant els últims 25 anys, és a dir, durant els últims 300 mesos, i els anys que hagi cotitzat durant la totalitat de la seva vida laboral. Així doncs, el primer que cal fer és conèixer la base reguladora de l'autònom. Per a conèixer-la, s'haurà de dividir la suma de les bases de cotització de l'autònom durant els últims 300 mesos entre 350. S'haurà de tenir en compte que la base reguladora depèn de la base de cotització a la Seguretat Social —al contrari del que ocorre amb els treballadors assalariats, la base reguladora dels quals dependrà del salari que percebin—.

Les bases de cotització s'hauran de consultar en la Seguretat Social. Una vegada conegudes, s'haurà de descobrir a quin percentatge de les mateixes tindrà dret el treballador, la qual cosa dependrà del nombre d'anys treballats al llarg de la vida laboral.

Per a tenir dret a la pensió de jubilació contributiva s'hauran d'haver cotitzat, com a mínim, 15 anys, la qual cosa donarà dret a cobrar el 50% de la base reguladora o, en cas que resultés una quantitat menor, la pensió mínima. No obstant això, quan l'autònom hagués treballat més de 15 anys, el percentatge que s'aplicarà a la base reguladora anirà augmentant de la següent manera:

 • Els primers 106 mesos: augment de la base reguladora d'un 0,21% per cada mes cotitzat.
 • A partir dels 146 mesos: augment de la base reguladora d'un 0,19% per cada mes cotitzat.
 • Es cobrarà el 100% de la base reguladora quan l'autònom hagués cotitzat, almenys, 36 anys.

Quina és l'edat de jubilació dels autònoms?

Alguna cosa que tenen en comú els treballadors autònoms i els treballadors per compte d'altri és l'edat legal de jubilació. No obstant això, la veritat és que els treballadors autònoms solen allargar alguna cosa més la seva vida laboral, si bé la legislació és la mateixa per a treballadors assalariats i treballadors per compte propi.

S'haurà de tenir en compte que la legislació laboral ha sofert algunes modificacions en aquest sentit. Així doncs, l'edat de jubilació legal s'ha anat i continuarà incrementant-se. Vegem-ho:

 • Any 2013: 65 anys per als qui haguessin cotitzat 35 anys i 3 mesos o més i 65 anys i 1 mes per aquells que haguessin cotitzat menys de 35 anys i 3 mesos.
 • Any 2014: 65 anys per als qui haguessin cotitzat 35 anys i 6 mesos o més i 65 anys i 2 mesos per aquells que haguessin cotitzat menys que allò.
 • Any 2015: 65 anys per aquells que haguessin cotitzat 35 anys i 9 mesos o més i 65 anys i 9 mesos per als qui haguessin cotitzat menys que allò.
 • Any 2016: 65 anys per aquells que haguessin cotitzat 36 anys o més i 65 anys i 4 mesos per als qui haguessin cotitzat menys de 36 anys.
 • Any 2017: 65 anysper als qui haguessin cotitzat 36 anys i 3 mesos o més i 65 anys i 5 mesos per aquells que haguessin cotitzat menys que allò.
 • Any 2018: 65 anys per als qui haguessin cotitzat 36 anys i 6 mesos o més i 65 anys i 6 mesos per aquells que haguessin cotitzat menys que allò.
 • Any 2019: 65 anys per aquells que haguessin cotitzat 36 anys i 9 mesos o més i 65 anys i 8 mesos per als qui haguessin cotitzat menys que allò.
 • Any 2020: 65 anys per aquells que haguessin cotitzat 37 anys o més i 65 anys i 10 mesos per als qui haguessin cotitzat cotitzat menys que allò.
 • Any 2021: 65 anys per als que haguessin cotitzat 37 anys i 3 mesos o més i 66 anys per aquells que haguessin cotitzat menys que allò.
 • Any 2022: 65 anys per als que haguessin cotitzat 37 anys i 6 mesos o més i 66 anys i 2 mesos per als qui haguessin cotitzat menys que allò.
 • Any 2023: 65 anys per als qui haguessin cotitzat 37 anys i 9 mesos o més i 66 anys i 4 mesos per aquells que haguessin cotitzat menys que allò.
 • Any 2024: 65 anys per als qui haguessin cotitzat 38 anys o més i 66 anys i 6 mesos per aquells que haguessin cotitzat menys que allò.
 • Any 2025: 65 anys per aquells que hagin cotitzat 38 mesos i 3 mesos o més i 66 anys i 8 mesos  per aquells que haguessin cotitzat menys que allò.
 • Any 2026: 65 anys per aquells que hagin cotitzat 38 anys i 3 mesos o més i 66 anys i 10 mesos per aquells que haguessin cotitzat menys que allò.
 • A partir de l'any 2027: 65 anys per aquells que hagin cotitzat 38 anys i 6 mesos o més i 67 anys per aquells que haguessin cotitzat menys que allò.

Pensió mitjana dels autònoms

La pensió dels autònoms tindrà una quanties mínimes i una quantia màxima. La quantia mínima de la pensió de jubilació dels treballadors per compte propi és la següent:

 • 851 euros mensuals per als autònoms amb cònjuge a càrrec.
 • 689,70 euros mensuals per als autònoms sense cònjuge.
 • 654,60 euros mensuals per als autònoms amb cònjuge, però no a càrrec.

No obstant això, quan l'autònom s'hagués jubilat amb menys de 65 anys, la quantia mínima de la pensió de jubilació serà la següent:

 • 797,90 euros mensuals per als autònoms amb cònjuge a càrrec.
 • 645,30 euros mensuals per als autònoms sense cònjuge.
 • 654,60 euros mensuals per als autònoms amb cònjuge, però no a càrrec.

Quant a la quantitat màxima de la pensió de jubilació d'un autònom, aquesta serà de 2.707,49 euros mensuals amb un total de 12 pagues a l'any.

La jubilació activa dels autònoms

La jubilació activa dels autònoms és un tipus de jubilació en la qual el treballador autònom pot compaginar el cobrament de part de la seva pensió de jubilació amb l'acompliment d'un treball a temps parcial.

La jubilació anticipada dels autònoms

Com qualsevol altre treballador, els autònoms també podran jubilar-se de forma anticipada. En concret, podran jubilar-se 2 anys abans de l'edat legal per a això. Així doncs, l'autònom que es jubili a partir de 2027 es podrà jubilar anticipadament als 65 anys, mentre que l'autònom que decideixi jubilar-se l'any 2023 podrà jubilar-se anticipadament als 63 anys.

No obstant això, s'hauran d'haver cotitzat, com a mínim, 37 anys i mig durant la vida laboral i, almenys, 2 d'aquests anys hauran d'haver-se cotitzat durant els 15 anys previs a la jubilació anticipada.

Sens dubte, els autònoms són els treballadors als quals més els preocupa la quantia de la pensió que cobraran en un futur i quant hauran de cotitzar per a poder percebre la pensió de jubilació màxima. És per això fonamental saber com es calcula la pensió de jubilació dels autònoms.

Comparteix l'article a les teves xarxes!