Laboral
16 de setembre de 2022

Les 10 tècniques de motivació laboral indispensables per fomentar la productivitat

Les 10 tècniques de motivació laboral indispensables per fomentar la productivitat

La motivació laboral és un àmbit psicològic que moltes empreses encara han de treballar. Es diu que més de la meitat de les persones consideren el treball com una obligació i és una activitat que els hi causa apatia.

Tanmateix, des dels departaments de Recursos Humans de moltes empreses han començat a treballar el factor felicitat dins dels seus equips. S’han adonat que un treballador motivat té un increment notable en la producció. A causa d'aquesta relació directa entre motivació i productivitat, és una prioritat per a les empreses posar en marxa tècniques de motivació que permetin el creixement professional dels treballadors i de la companyia. Així doncs, la motivació és vital per poder extreure el màxim partit dels treballadors i fomentar una cultura cooperativa.

Què és la motivació laboral?

Des d’un punt de vista intrínsec, la motivació laboral és el desig, voluntat o força vital que impulsa un individu (en aquest cas, un treballador) a esforçar-se a complir diverses tasques a la feina per tal d’assolir una meta, un objectiu o una finalitat.

En canvi, des d’una perspectiva extrínseca i, per tant, empresarial, la motivació laboral és la capacitat que té una empresa per mantenir la implicació o el compromís dels seus treballadors per mantenir o millorar el seu rendiment mitjançant incentius. D’aquesta manera, s’aconsegueix els propòsits empresarials fixats per la companyia.

Beneficis d’aplicar tècniques de motivació laboral

A continuació, procedirem a anomenar alguns dels beneficis d'aplicar tècniques de motivació laboral:

  • Millora l’ambient laboral: Un ambient agradable i un bon clima laboral són essencials per fomentar la participació i la companyonia de la plantilla.
  • Rendiment òptim: Els treballadors tenen energia per treballar més, executar projectes de més qualitat i estar més concentrats per dur a terme les tasques diàries. La conseqüència directa que té aquest comportament és l’augment de la productivitat i el rendiment de l’empresa.
  • Estimula la proactivitat: El personal sent que posseeix el control actiu i decideix què s’ha de fer en tot moment per anticipar-se als esdeveniments.
  • Fomenta el compromís: El compromís és un dels factors més importants d’una empresa. Si els treballadors estan compromesos amb la seva feina i s’identifiquen amb els valors de l’empresa, s’incrementa la seva satisfacció i, per tant, la seva productivitat.
  • Potencia el treball en equip. Tindre un equip compromès comporta al fet que els treballadors estiguin més motivats en la consecució dels objectius. No es limiten només a executar la seva feina sinó que controlen tot el procés on s’aplica aquesta feina. Com a resultat, estan en contacte amb altres companys, del mateix o diferent departament, per complir aquesta finalitat empresarial.
  • Permet la realització personal en el lloc de treball.
  • Contribueix a l’èxit de l’empresa. L’empresa conserva el benestar i la salut del personal donant incentius, els quals milloren la qualitat de vida. D’aquesta manera disminueix el nombre de treballadors malalts o les baixes per malaltia, i també baixen els nivells d’absentisme.
  • Permet retenir el talent. Romanen a l’empresa els treballadors talentosos i amb més experiència, i es redueixen els costos de contractació i formació de nou personal.

10 tècniques de motivació laboral indispensables

Com ja hem explicat en el primer apartat, els treballadors s’han d’automotivar (motivació intrínseca), però l’actitud que l’empresa adopta per motivar la plantilla (motivació extrínseca) també és vital per mantenir la satisfacció i la permanència del personal. És més, la motivació en el treball està estretament relacionada amb l’eficiència i la productivitat.

Existeixen nombroses tècniques per fomentar la motivació en una empresa. A continuació, enumerarem deu que considerem que són les més rellevants:

1. Adequar l’ambient i les instal·lacions

S’ha de propiciar un entorn laboral agradable i acollidor, la qual cosa es pot aconseguir, per exemple, amb oficines àmplies, bona il·luminació i temperatura adequada. Pel que fa a la il·luminació, existeix la tècnica HCL (Human Centric Lighting). HCL és la il·luminació centrada en l'ésser humà i consisteix a imitar la llum natural per impulsar les seves funcions biològiques: afecta les hormones, l’atenció, l’estat d’ànim i també determina el rellotge corporal.

També existeixen altres alternatives, com crear zones de descans, espais oberts i zones de jocs.

2. Oferir flexibilitat horària

Una de les tècniques de motivació laboral més actual és no ser tan estricte amb l’horari d’entrada i sortida. S’han de proposar horaris alternatius que s’adaptin a les necessitats de cada treballador. D’aquesta manera, carreguen amb menys pressió, senten que controlen millor el temps i poden conciliar la vida personal i familiar.

Perquè els horaris siguin més flexibles, es poden aplicar diverses estratègies. Es pot disminuir el temps destinat als àpats per acabar la jornada més aviat com també es pot reduir la jornada a quatre dies a la setmana (de dilluns a dijous) per tenir els divendres lliures. L’estratègia de reduir la jornada a 4 dies l’apliquen empreses com Desigual, Telefònica, entre altres.

3. Aplicar una política d’incentius

La manera més tradicional de motivar des de l’inici dels temps. Són una compensació que reben els treballadors per haver assolit els objectius. Inclús per col·laboracions en els projectes. Els incentius poden ser monetaris (comissions, primes per propòsits, bonificacions) o no monetaris (viatges pagats, regals, teletreball).

4. Habilitar una zona d'oci

No tot consisteix a treballar. També hi ha d’haver estones per a l’oci, no només en llocs específics, sinó també en els que estan destinats a la feina. A més, hi ha d’haver una zona concreta per al descans o l’esmorzar.

Habilitar una zona d’oci ajudarà a augmentar les relacions interpersonals i l’esperit d’equip. És important definir una estructura de tasques perquè aquestes zones d’oci no passin a ser un passatemps massa comú pels treballadors.

Aquesta és una de les tècniques de motivació laboral que reforça el treball en equip, la concentració, l’esforç, el compromís, entre d’altres, la qual cosa contribueix a una jornada laboral més amena i productiva.

5. Incrementar l’autonomia com a signe de confiança

L’empresari o els caps de departament han de dipositar confiança en els treballadors. Necessiten el suport de l’empresa, la qual ha de deixar que exposin les seves idees i projectes amb llibertat.

L’autonomia també implica delegar responsabilitats al personal i deixar un cert marge d’error. Així doncs, els treballadors se senten menys controlats per les supervisions i tenen més llibertat per organitzar les tasques quotidianes.

6. Comunicar i reconèixer els èxits personals

Una de les principals tècniques de motivació laboral és la comunicació. Cal valorar i elogiar l’esforç dels treballadors, així com reconèixer i premiar els objectius que han assolit. Es pot fer de moltes maneres. Per exemple, amb un seguit de beneficis, com premis, ascensos, pagues extra, dies o tardes lliures o regals. Aquestes accions augmenten l’autoestima, l’entusiasme i els ànims de la plantilla.

7. Fomentar el treball en equip

L’empresa ha de fomentar el treball col·laboratiu perquè els treballadors surtin de la seva zona de confort. És aconsellable que coneguin companys d’altres àrees o departaments. D’aquesta manera, intercanvien idees que poden ser útils per aplicar als seus projectes o a les rutines. Com més col·laboració, més enteniment de les diferents àrees de l’empresa i, per tant, més solidaritat a l'hora de treballar.

8. Apostar per la Salut

L’empresa s’ha de preocupar per la salut (tant física com psíquica) i pel benestar dels seus treballadors. Per a això ha de fomentar hàbits saludables (alimentaris, esportius, posem per cas) i disposar d’instal·lacions, eines i mobiliari adequats per a cada tasca. Si no hi hagués espai per adequar les instal·lacions, sempre es poden oferir cupons de descompte per gimnasos.

Un altre punt fort pel qual moltes empreses opten és el d’oferir assegurances mèdiques.

9. Promoció laboral i formació

Els treballadors han de tenir l’oportunitat d’escalar posicions dintre de l’organigrama de l’empresa i, per tant, percebre un sou més alt. D’altra banda, la companyia ha de convocar formacions (cursos, per exemple) per afavorir el creixement laboral de la plantilla.

D’aquesta manera, el treballador se sent una part essencial de la companyia. També cal remarcar que les formacions poden ser una arma de doble fulla. Principalment, per si s’apliquen en horari laboral o fora d'aquest. Caldrà saber molt bé els interessos i les obligacions dels teus treballadors per poder acotar la millor opció.

10. Condicions laborals motivadores

El salari que perceben els treballadors ha de ser just i digne. Dit d'una altra manera, ha de ser un salari amb el qual se sentin valorats. També es poden afegir remuneracions en espècies com poden ser tiquets per restaurants, tiquets per la guarderia, per la gasolina… Són també bones opcions per ampliar la motivació en l'empresa.

Comparteix l'article a les teves xarxes!