Assessoria Laboral imatge de fons
Assessoria

Assessoria Laboral

Siguis una pime, autònom o particular, et gestionem i assessorem en tots els tràmits de l'àrea laboral que necessitis.

Una gestió laboral òptima entre empresa i treballador

Contribució de la gestoria laboral

 • Calendari laboral de l'empresa i quadre horari.
 • Comunicació de dades (altes, baixes, ILT, AT, modificacions, variacions, incidències...).
 • Parts d'alta i baixa de malaltia i Accident de Treball.
 • Càlcul i presentació de les assegurances socials (RLC i RNT).
 • Assessorament i gestió de nòmines (ordinàries, gratificacions extraordinàries, diferències salarials de conveni, retroactives...).
 • Escrit per finalització de contractes. Càlcul de liquidacions i d'indemnització. Certificat d'empresa de bases de cotització.
 • Declaracions telemàtiques mensuals i trimestrals d'IRPF (treballadors/professionals), declaracions anuals de situació familiar a efectes d'IRPF i certificats de retencions i ingressos. Resum anual i tancament IRPF. Actualització periòdica de percentatges IRPF.
 • Tràmits i assessorament en l'àmbit estrangeria.
 • Anàlisi de la situació empresarial basant-nos en indicadors: resum de costos, absentisme, rotació i càlculs de plantilla (Informes adhoc).
Contribució de la gestoria laboral
Per un assessorament laboral de confiança

Serveis d'Assessoria Laboral

La nostra àrea d'assessoria i gestoria laboral facilitarà tots els tràmits necessaris i indispensables perquè les relacions laborals siguin les òptimes dins de la Reforma Laboral i els convenis col·lectius.

 • Assessorament jurídic en matèria laboral i de Seguretat Social.
 • Documentació disponible a través del Portal Web d'Empresa i del [email protected]
 • Assessorament i sol·licitud de bonificacions/reduccions a la Seguretat Social i SOC/SEPE.
 • Inspeccions de Treball.
 • Expedients de regulació d'ocupació.
 • Anàlisi i aplicació de convenis col·lectius.
 • Contractes de treball i redacció de clàusules addicionals específiques i d'acord amb la normativa de Protecció de Dades vigent.
Serveis d'Assessoria Laboral
Assessorament laboral integrat per empreses i treballadors

Especialistes en gestions laborals

Partint d’un estudi personalitzat de la situació dins del marc de treball, assessorem per obtenir les condicions més idònies, amb l’objectiu de reduir costos i evitar sancions laborals. Com especialistes en gestoria laboral, realitzem tots els tràmits necessaris dins de la gestió laboral.

Posem al vostre abast l'assessorament, tant per resoldre dubtes del dia a dia com en temes de política de personal i us oferim cobertura legal en cas de conflicte (inspeccions de treball, representació de l'empresa davant l'SMAC o el Jutjat Social).

A més a més, també us facilitem tot l'assessorament necessari en el tema de riscos laborals. Oferim al professional una consultoria integral a l'àrea laboral, amb el propòsit d'optimitzar els recursos, complir la llei i donar cobertura legal.

Especialistes en gestions laborals