Laboral
17 de maig de 2018

Qui pot escollir les dates de gaudiment de les vacances? Els treballadors o l'empresa?

Qui pot escollir les dates de gaudiment de les vacances? Els treballadors o l'empresa?

En època estival, si no s'han planificat amb anterioritat les vacances poden sorgir conflictes entre empresa i treballador a l'hora d'escollir els dies per a gaudir-les.

Com s'han de planificar?

Tal com hem comentat en ocasions anteriors, com a norma general, empresa i treballador han d'acordar com es gaudiran les vacances amb una antelació de dos mesos. Tot i així, totes les empreses, en funció de la seva activitat, disposen d’un conveni col·lectiu d’aplicació, que s’encarrega de regular els aspectes de la relació laboral entre empresa – treballador i, concretament, estableixen un apartat concret per a les “Vacances”.

En molts sectors d’activitat (per exemple: construcció, oficines, etc.) fixen determinats mesos a l’any com a preferents per gaudir-les i estableixen regles per fixar-ne la distribució (per exemple, en períodes de 15 dies consecutius), en cas que no hi hagi acord de com fer-ho.

Què passa si no s’arriba a un acord o el conveni no estableix res sobre vacances?

Cap de les dues parts podrà imposar unilateralment la seva decisió, si més no, cal tenir en compte que el poder de direcció de l’Empresa prevaldrà. Tot i que si el/la treballador/a no està conforme, podrà interposar una demanda judicial per desencallar aquest conflicte. Aquesta demanda serà resolta amb preferència degut al seu caràcter urgent.

Per altra banda, mentre el conflicte no sigui resolt, el treballador haurà de continuar assistint al seu lloc de treball perquè de no ser així es considerarà una falta d'assistència, subjecte a sanció disciplinaria.

Contacta amb la nostra àrea d'assessoria laboral en el 93 872 32 22[email protected] per a un assessorament personalitzat.

Comparteix l'article a les teves xarxes!