Laboral
29 de juliol de 2019

Què és la Targeta Social Universal?

Què és la Targeta Social Universal?

Es tracta d’una targeta personal individual que va ser creada l’any 2018 mitjançant la disposició addicional 141 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat i que va entrar en funcionament el passat mes de desembre. Aquesta targeta és un sistema d’informació que integra totes les prestacions econòmiques de caràcter públic a les quals té dret una persona per la seva situació personal.

Alguns exemples són les prestacions que enumerem a continuació:

 • Pensions contributives
 • Pensions no contributives i assistencials
 • Prestacions de caràcter temporal
  • Incapacitat temporal
  • Maternitat
  • Paternitat
  • Risc durant l’embaràs

Per a què serveix la Targeta Social Universal?

 • Pel coneixement i la supervisió de les prestacions socials entre les entitats i Organismes Públics per tal de facilitar el reconeixement d’aquestes.
 • Coneixement de les prestacions i ajudes que té un mateix i obtenció d’un informe global de tota la informació que hi ha registrada.
 • Explotació estadística per tal d’elaborar estudis econòmics amb l’objectiu de millora de les polítiques socials.

Com es constitueix la informació que conté la Targeta Social Universal?

Els organismes de l’Administració de l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals facilitaran electrònicament el registre de la informació sobre les prestacions econòmiques finançades amb recursos públics dels ciutadans, mitjançant el qual s’aconsegueix un sistema informatiu complet i automatitzat que permet mostrar els serveis als quals té dret una persona, però també serveix de sistema informatiu per a les institucions.

Tal com s’estipula en la normativa: “Les administracions públiques, entitats, organismes i empreses públiques que s'hagin incorporat a la Targeta Social Universal, queden obligats a facilitar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) la informació actualitzada corresponent a les dades identificatives dels titulars de les prestacions econòmiques, així com, quan determinin o condicionin el reconeixement i manteniment del dret a aquelles”.

Per realitzar els tràmits d’obtenció de la Targeta Social Universal, podeu contactar amb la nostra àrea d'assessoria laboral al 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!