Laboral
2 de juliol de 2018

Què és la RSE (Responsabilitat Social Empresarial)?

Què és la RSE (Responsabilitat Social Empresarial)?

El passat dijous 28 de juny, en el marc del 50è aniversari d’Arfe Arderiu Consultors, es va celebrar una conferència dirigida a Pimes i Microempreses en relació a la Responsabilitat Social Empresarial (RSE).

La RSE es pot definir com el compromís permanent de les empreses per comportar-se èticament i contribuir al desenvolupament econòmic, alhora que es millora la qualitat de vida dels treballadors i les seves famílies, així com de la comunitat local i la societat.

El fet d’integrar la RSE en una organització ens demostra que es tracta d’una empresa amb una cultura avançada, ja que va més enllà dels requisits legals i confereix valor en intangibles tals com el talent de les persones, la marca, aliances amb organitzacions socials, conciliació de la vida familiar i laboral, etc. Es tracta, doncs, d’una nova manera de fer negoci, creant valor ambiental i social, replantejant el model de negoci per tal de reportar valor a la societat.

Alguns exemples aplicats a petits comerços poden ser la utilització de bombetes de baix consum (medi ambient), mantenir espais amples per habilitar el pas per cadires de rodes, contractar treballadors/es en risc d’exclusió social o oferir menjars per celíacs o altres intoleràncies alimentàries (gestió de la diversitat). Totes aquestes petites coses, en suma, demostren una responsabilitat de l’empresa cap a la societat, generant uns impactes que permeten crear el màxim valor perquè es maximitzen els impactes positius i es minimitzen els negatius. Tot això tindrà com a conseqüències una millora en la sostenibilitat i en els resultats de l’organització perquè es generarà una confiança en els seus grups d’interès.

Un altre exemple pot ser el fet d’implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat en una organització que no hi està obligada, fet que demostra que la finalitat és la satisfacció dels clients.

Un dels primers passos que cal realitzar com a organització és identificar la materialitat (què és important en el nostre cas, què podem oferir), en segon lloc cal identificar els grups d’interès de la nostra empresa (ja que som responsables vers als clients, ONGs, ajuntaments, Hisenda, els treballadors...) i, finalment, la rendició de comptes amb transparència (creació de valor compartit, per poder dialogar amb els nostres grups d’interès, fet que fa que es generin moltes oportunitats).

Així mateix, al 2015, Nacions Unides va aprovar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que inclouen una àmplia diversitat de temes:

 • Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món
 • Objectiu 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible
 • Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats
 • Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom i promoure l’aprenentatge al llarg de la vida
 • Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes
 • Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i el sanejament per a tothom
 • Objectiu 7: Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom
 • Objectiu 8: Fomentar el creixement econòmic i l’ocupació inclusius i sostenibles, i el treball decent per a tothom
 • Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació
 • Objectiu 10: Reduir la desigualtat dins i entre els països
 • Objectiu 11: Fer les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles
 • Objectiu 12: Garantir models de consum i producció sostenibles
 • Objectiu 13: Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes
 • Objectiu 14: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins
 • Objectiu 15: Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i la pèrdua de biodiversitat.
 • Objectiu 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives
 • Objectiu 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

Més enllà de les bones pràctiques com a organització (conciliació vida laboral/familiar, donacions a ONG, plaques solars, etc.), el més crucial és que s’ha d’expressar el compromís corporatiu en els valors ètics de la RSE.

Així doncs, la gestió de la RSE inclou establir un pla d’acció, definir objectius, indicadors, iniciatives i bones pràctiques, sempre amb l’objectiu de crear valor de forma conjunta (fer un territori socialment responsable amb honestedat i sostenibilitat) i generar confiança.

En conclusió, la RSE impulsa a les organitzacions a detectar necessitats en el seu territori i en els seus grups d’interès, així com a identificar què pot oferir o aportar com a empresa.

Per a més informació, consulta amb el nostre departament de consultoria mediambiental contactant al 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!