Laboral
25 de juliol de 2019

Com passar de IP a la Jubilació?

Com passar de IP a la Jubilació?

En primer lloc, és necessari definir els diferents graus d’incapacitat permanent:

 • Incapacitat permanent parcial: Es reconeix quan el/la treballador/a sofreix una disminució en el seu rendiment normal per a la professió habitual d’almenys el 33%. És un grau que s'adquireix sempre i quan es puguin realitzar tasques fonamentals.
 • Incapacitat permanent total: Impedeix l'acompliment de totes les tasques de la professió habitual. No obstant això, sí que és possible exercir altres treballs.
 • Incapacitat permanent absoluta: Impedeix per complet treballar en qualsevol professió.
 • Gran invalidesa: S'atorga als qui se’ls hi reconeix la incapacitat permanent sempre que, a més a més, necessitin assistència per a actes elementals del dia a dia tals com, per exemple, menjar o vestir-se.

Passar d'incapacitat permanent total a jubilació

El primer que s’ha de tenir en compte és la situació de cada persona i el règim on s’han realitzat les diferents cotitzacions:

 • Persones menors de 55 anys: La quantia de la pensió serà del 55% de la Base Reguladora per a tothom.
 • Persones majors de 55 anys:
  • Si no té cap ocupació laboral: El dret de la pensió d'IPT és del 75% de la Base Reguladora.
   • Si s’ha arribat a l’edat ordinària de jubilació (65 anys a l’any 2019) i en els últims 10 anys (és a dir des dels 55 anys fins als 65 anys) no s’ha tingut una relació laboral i, per tant, es cobra un 75% de la pensió per IPT, és aconsellable mantenir aquesta pensió. Tot i que la pensió de jubilació atorga el 100% de la Base Reguladora, aquesta serà menor per no haver cotitzat en els últims 10 anys.
  • Si té ocupació laboral: el dret de la pensió de IPT és del 55% de la Base Reguladora.
   • Si s’ha treballat en els últims 10 anys (és a dir, des dels 55 fins als 65) cobrant la pensió per IPT del 55% és aconsellable demanar la pensió de jubilació, ja que la quantia de la pensió de la IPT es va calcular sobre la Base Reguladora dels anys cotitzats fins el moment de la prestació per IPT. Al demanar la pensió de jubilació, la Base Reguladora integrarà també els anys cotitzats des dels 55 anys fins als 65 anys i, per tant, la quantia segurament serà més favorable.

Cada cas requereix una anàlisi individual, però és necessari haver estat inscrit com a demandant d'ocupació o cotitzat perquè es requereix estar en situació d'alta o assimilada a l'alta.

Passar d'incapacitat absoluta a jubilació

El primer que s’ha de tenir en compte és que la incapacitat permanent en el seu grau absolut és la que es concedeix al/la treballador/a quan pateix unes lesions o malalties que li impedeixen realitzar qualsevol mena de treball.

En aquest cas la pensió d’incapacitat absoluta simplement tindrà un canvi de denominació a pensió de Jubilació, ja que per la pensió d’incapacitat absoluta es té dret a cobrar el 100% de la Base Reguladora. En arribar als 65 anys l'INSS continuarà abonant aquesta quantitat cada mes amb les mateixes condicions econòmiques.

És aconsellable seguir cobrant la pensió d’incapacitat amb el canvi de denominació perquè si es demana la pensió de jubilació és possible que la quantia sigui inferior a causa de la falta de cotització en els últims 10 anys.

Possibilitat de cobrar dues pensions

Aquesta possibilitat només es donarà en els casos en els quals la persona està percebent una pensió d’incapacitat permanent total (és a dir la situació en la qual estem inhabilitats per la pràctica de la nostra professió habitual, però no per altres professions). Aquest dret es pot causar quan la persona compleixi uns requisits molt concrets i hagi cotitzat en diferents Règims de la Seguretat Social, sempre que la cotització d’aquests règims no s’hagi utilitzat prèviament pel càlcul de la incapacitat permanent; només resulta possible si existeixen anys cotitzats en un règim que encara no han estat utilitzats.

En conclusió, en tots els casos quan es percep una pensió per Incapacitat Permanent i s’arriba a l’edat ordinària de jubilació, aquesta pensió farà un canvi de denominació i la quantia d’aquesta seguirà sent la mateixa (i amb els mateixos avantatges fiscals) que s’havia percebut fins al moment, amb l’excepció de demanar el contrari. 

Per a un assessorament personalitzat o per realitzar el càlcul i gestió de la pensió podeu contactar amb la nostra àrea d'assessoria laboral – [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!