Laboral
11 de març de 2020

Coronavirus: aïllament preventiu i infectats tindran la consideració de baixa per accident de treball

Coronavirus: aïllament preventiu i infectats tindran la consideració de baixa per accident de treball

El Govern espanyol ha aprovat el Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, en el qual s’estableix la consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores a conseqüència del virus COVID-19.

Fins ara, aquests casos estaven subjectes al règim d'incapacitat temporal per contingències comunes. Aquesta modificació suposa que ara serà l'òrgan competent qui es faci càrrec de la seva remuneració, que puja fins al 75% de la seva base reguladora.

Així doncs, amb la finalitat d'evitar la propagació de la malaltia i mantenir la protecció social dels/les treballadors/es per compte propi o aliè, s'inclou que els períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores a conseqüència del virus COVID-19 tindran la consideració de situació assimilada a accident de treball a l'efecte de la prestació econòmica per incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social.

La durada d'aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.

Per causar aquest dret la persona treballadora, en la data del fet causant, s’ha de trobar en situació d'alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social (per compte propi o aliè)

La data del fet causant serà la data en què s'acordi l'aïllament o malaltia del/la treballador/a, sense perjudici que l'informe de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Quant es cobra i qui ha de pagar la baixa laboral durant aquest període?

A efectes pràctics, les conseqüències d'aquestes situacions són les que es produeixen en qualsevol cas d'incapacitat temporal per accident de treball:

  • La remuneració serà del 75% de la base reguladora des del dia següent al de la baixa i el pagament correspon a l'òrgan competent.

Per un assessorament personalitzat pots contactar amb la nostra àrea d'assessoria laboral en el 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!