Laboral
3 de abril de 2018

La contractació laboral de persones amb discapacitat: Obligacions, Subvencions i Incentius

La contractació laboral de persones amb discapacitat: Obligacions, Subvencions i Incentius

Malauradament, avui en dia, la inclusió de persones amb discapacitat en el mercat laboral és un deure pendent en la nostra societat.

Per aquest motiu, el Reial Decret 1/2013, de 29 de Novembre, amb la intenció de promoure'n la seva inclusió, va establir a favor de les empreses una sèrie de bonificacions i incentius, així com una previsió de reserva obligatòria equivalent a una quota del 2% per a treballadors amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors.

A continuació, exposarem en què consisteix l’obligació de reserva i els principals avantatges laborals i fiscals previstos per llei per a la contractació d’aquest col·lectiu.

Bonificacions per a la contractació de persones amb discapacitat igual o superior al 33%

Per a la contractació de persones amb discapacitat, la Llei 43/2006 preveu bonificacions tant per a la contractació de forma indefinida com de forma temporal. Per a la contractació temporal, es preveuen bonificacions des dels 3.500 €/anuals i fins als 5.800 €/anuals en funció de les característiques personals de la persona contractada. Pel que fa a la contractació indefinida, es preveuen bonificacions de quantia superior, sent la més baixa de 4.500 €/anuals i la més alta de fins a 6.300 €/anuals. En tots els casos, la bonificació no té una durada temporal, al contrari del que succeeix habitualment en la majoria de les bonificacions, sinó que es perllonga durant tota la vigència del contracte de treball.

Incentius en la contractació de persones discapacitades

  • Les empreses que disposen de treballadors amb discapacitat poden aplicar-se una deducció, en l'Impost de Societats, de 6.000 € per cada persona/any que incrementi la mitjana de la plantilla de treballadors amb discapacitat contractats per temps indefinit.
  • Sota la modalitat de contractes per a la formació i l’aprenentatge: bonificació de fins al 100% de les quotes de Seguretat Social.
  • En modalitat de contracte en pràctiques es preveu una bonificació del 50% de la quota empresarial de la Seguretat Social per contingències comuns.

Obligacions de reserva de la quota del 2% en empreses de 50 o més treballadors

L’article 42 LGDPD preveu com a obligació per a totes les empreses públiques o privades amb plantilla igual o superior a 50 o més treballadors, a la reserva de com a mínim un 2% de llocs de treball per a ser ocupats per a treballadors/es amb discapacitat.

Només de forma excepcional, es preveu que les empreses puguin quedar-ne exemptes, prèvia realització d’un procediment previst per llei i aplicant, en tot cas, alguna de les mesures alternatives previstes reglamentàriament.

S’ha de tenir en compte que la infracció d’aquesta obligatorietat pot suposar per a les empreses una sanció econòmica de 626 a 6.250 €.

Per a més informació o assessorament, podeu contactar amb la nostra àrea d'assessorament laboral en el 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!