Laboral
22 de juliol de 2019

Canvis en el càlcul de la pensió de jubilació en treballadors/es a temps parcial

Canvis en el càlcul de la pensió de jubilació en treballadors/es a temps parcial

El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat la metodologia de càlcul de la pensió de jubilació pels/les treballadors/es a temps parcial, reafirmant el criteri dictat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) adoptat el passat mes de Maig, sobre la inconstitucionalitat, nul·litat i discriminació vers als/les treballadors/es a temps parcial en comparació als de temps complet en el càlcul de les seves pensions de jubilació, especialment en el sector femení.

El TC considera que es vulnera el dret a la igualtat entre els/les treballadors/es a temps parcial i els de temps complet en el càlcul de la quantia de la pensió de jubilació als efectes de computar el període de cotització. Amb l’aplicació del càlcul actual, s’està produint una doble penalització per aquells/es treballadors/es que tenen una jornada a temps parcial, primer pel fet de tenir una base de cotització inferior i segon pel fet d’aplicar un % reductor sobre aquesta base, el qual es calcula en funció dels dies de cotització de treball efectiu.

Tot això ha fet plantejar que el que succeeix és una discriminació indirecta envers la dona, ja que segons les estadístiques del EPA (Enquesta de Població Activa), en concret a l’última, s’afirma que 2’6 milions d’assalariats d’un total de 16’3 milions tenen un contracte a temps parcial, el 76% del qual són dones, és a dir: treballen 2 milions de dones a temps parcial respecte a 630.000 homes.

Aquesta alta feminització en la contractació a temps parcial és la que explica la bretxa de gènere entre els pensionistes, aspecte que corrobora que existeix una discriminació indirecta per raó de sexe, com que el sector femení és el principal damnificat en un 75% dels llocs de treball a temps parcial. Tal com va estipular el TJUE el passat dia 9 de Maig de 2019; dictaminant que el càlcul de la pensió que aplica el model espanyol vulnera el dret comunitari.

El model de càlcul vigent des de 2014 pels/les treballadors/es a temps parcial aplicava l’anomenat coeficient de parcialitat, aquest es basava en el percentatge de jornada realitzat per l’assalariat/da a temps parcial enfront d'un a temps complet i s’aplicava per establir el número de dies de cotització efectiva. El nombre de dies cotitzats finals es multiplicava per 1’5 per determinar la pensió, tot i que aquest no podia superar el volum de dies realment cotitzats.

Per tant, després d’aquesta sentència, queda anul·lat l’apartat 1, primer paràgraf lletra c) de la Regla tercera de la Disposició Addicional Sèptima de la Llei General de Seguretat Social vigent. No obstant això, el TC dictamina que aquesta decisió no afectarà les persones que ja hagin estat jubilades o a les que tinguin resolucions administratives fermes, és a dir, no serà amb efectes retroactius.

Per a un assessorament personalitzat o per realitzar-vos els tràmits de càlcul i sol·licitud de la prestació per jubilació, podeu contactar amb la nostra àrea d'assessorament laboral en el 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!