Laboral
23 de gener de 2019

Els alumnes en pràctiques hauran d’estar obligatòriament donats d’alta en la Seguretat Social

Els alumnes en pràctiques hauran d’estar obligatòriament donats d’alta en la Seguretat Social

El Govern va aprovar el passat 28 de Desembre de 2018 el Reial Decret 28/2018 per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents, on s’inclou una important novetat en matèria de cotitzacions a la Seguretat Social. Mitjançant la Disposició Addicional 5ª, s’obliga a les empreses a donar d’alta al règim general de la Seguretat Social als estudiants universitaris i de Formació Professional que realitzin pràctiques externes, no laborals i/o acadèmiques, encara que no cobrin per elles.  

Fins a la data, no existia l’obligació de cotitzar pels becaris sense sou, però sí que s’havia de donar d’alta als alumnes que sí que cobraven alguna mena de retribució econòmica, tant si les pràctiques formaven part del pla d’estudis (curriculars) com si eren extracurriculars (de caire voluntari). La gran diferència entre elles, era que les pràctiques curriculars eren obligatòries i estaven bonificades al 100% per l’empresari ocupador.

Amb l’entrada en vigor de la nova disposició, el passat 1 de Febrer de 2019, la cotització obligatòria pels estudiants universitaris tant de grau o màster com de formació professional de grau mig o superior,  és similar a la que s’utilitza en els contractes de formació i aprenentatge; el que suposa donar d’alta a la Seguretat Social però no cotitzar per les contingències d’atur, formació professional ni pel Fons de Garantia salarial. És a dir, els estudiants coberts per aquestes cotitzacions no tindran dret a atur.

En el desenvolupament reglamentari s’establirà un sistema per a la regularització dels estudiants que actualment estiguin realitzant pràctiques sense estar donats d’alta en la Seguretat Social, que tindran l’opció de regularitzar la seva situació mitjançant un conveni especial de cotització en la Seguretat Social.

En conclusió, a partir del mes de Febrer en tota mena de pràctiques, remunerades o no, curriculars o extracurriculars, els alumnes hauran d’estar donats d’alta al règim general com assimilats per compte aliena.

Per a més informació o per un assessorament personalitzat podeu contactar amb la nostra àrea d'assessorament laboral en el 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!