Tens béns a l’estranger? Has de presentar el Model 720? Saps les darreres novetats?

22 de març de 2018

Des de l’any 2012, just després de l’ ”amnistia fiscal”, és obligatori declarar mitjançant el Model 720 els béns o drets sobre immobles, els diners, valors, assegurances etc, que es gestionin o estiguin dipositades fora d’Espanya, i que superin els 50.000 € en valor unitari.

Si ja has fet la declaració en anys anteriors, la d’aquest any només l’has de fer si en algun grup de béns o valors hi ha hagut un increment superior als 20.000 € respecte de la darrera declaració presentada.

Qui ha de declarar? Aquesta declaració l’han de fer tan les persones físiques com jurídiques residents en territori espanyol, fins i tot alguns estrangers residents a Espanya com els establiments permanents localitzats a Espanya de persones i entitats no residents. També les Comunitats de Béns, Herències jacents etc i també les persones representants d’aquests béns, els beneficiaris i les persones amb poder de disposar.

Què s’ha de declarar? La declaració ha d’incloure un registre per cada bé localitzat o dipositat a l’estranger. Poden ser béns immobles, però també financers, comptes corrents, valors, accions, fons d’inversió, assegurances de capitalització, assegurances temporals i qualsevol altre producte financer, sempre que estigui “titulitzat”.

La presentació ha de ser telemàtica i les sancions per no presentar, fer-ho incorrectament o fora de termini són molt altes. Tan el sistema de presentació com les sancions han estat recorregudes i, ja a nivell europeu, queda força clar que es modificaran per adaptar-se a la resta d’ordenament jurídic, tot i que de moment no hi ha res ferm.

El termini de presentació acaba el dia 31 de març.

Amb el temps es van coneixent més resolucions de casos i maneres de procedir. Durant tot el 2017 han anat sortint tot de consultes vinculants que molt de mica en mica van clarificant un tema molt complex com és tot el que envolta tenir béns a l’estranger.

Necessites més informació? Consulta amb els nostres assessors fiscals al 93 872 32 22 - fiscalarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Localització

Newsletter

Condicions legals