Assessoria Fiscal i Comptable imatge de fons
Assessoria

Assessoria Fiscal i Comptable

Estudiem tota la gestió en fiscalitat i comptable de la teva empresa, avaluant les polítiques i la normativa legal vigent.

Un assessorament fiscal i comptable pel teu benefici

Experts en assessoria fiscal i comptable

La teva empresa té totes les de guanyar amb la nostra assessoria fiscal. T'ajudarem a complir amb totes les obligacions fiscals dins el termini i en la forma escaient. A més, confeccionem, tramitem i presentem tots els models necessaris davant de l'Agència Tributària. Així mateix, comptem amb un equip d'experts comptables que s'encarregaran d'elaborar la comptabilitat del vostre negoci d'acord amb les vostres necessitats i la legalitat vigent.

La fiscalitat i la comptabilitat de la teva empresa elaborada de forma professional, perquè compleixis amb la legalitat i obtinguis el màxim benefici fiscal.

Experts en assessoria fiscal i comptable
Serveis d'assessoria fiscal i comptable per a empreses i autònoms

Serveis d'assessoria fiscal i comptable

En funció de les característiques de cada pime, oferim els següents serveis en l'àmbit fiscal i comptable:

  • Informació puntual de la legislació publicada sobre temes fiscals en general i específicament sobre aquells aspectes o qüestions que afectin especialment l'activitat o les circumstàncies de l'empresa.
  • Assessorament passiu sobre temes fiscals amb atenció immediata de les consultes o problemàtiques plantejades a iniciativa de l'empresa.
  • Assessorament actiu en règim d'assistència periòdica a la mateixa empresa.
  • Estudi i confecció del pla fiscal de cada exercici per poder gaudir de la màxima economia fiscal.
  • Evacuació directa de consultes, supervisió i revisió de la correcta aplicació de la normativa fiscal.
  • Confecció de la comptabilitat de l'empresa.
  • Confecció i presentació de totes les obligacions fiscals de caràcter periòdic.
  •  Relacions amb l'Administració Tributària, en tots els aspectes (representacions, defensa, assessorament, declaració de la Renda, recursos...).
  • Confecció i presentació davant del Registre Mercantil dels comptes anuals amb la certificació corresponent de l'aprovació de comptes.
Serveis d'assessoria fiscal i comptable