Fiscalitat
4 de gener de 2023

La guia definitiva de com emplenar el Model 720

La guia definitiva de com emplenar el Model 720

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat la raó a la Comissió Europea sobre el règim sancionador del model 720, trobant-ho desproporcionat i entenent que vulnera la normativa europea sobre la lliure circulació de capitals. No obstant això, el TJUE no ha revocat aquest model, si bé és cert que, gràcies a aquesta jurisprudència europea, els contribuents espanyols podran reclamar en els jutjats tots els diners pagats de més.

En qualsevol cas, els espanyols continuen estant obligats a presentar el model 720, per la qual cosa resulta fonamental saber com cal emplenar-ho, encara que és cert que les sancions per la no presentació d'aquest model han sofert una rebaixa considerable.

Per a què serveix el Model 720?

El Model 720 és una declaració que serveix per a informar l'Agència Tributària sobre els béns i drets que el contribuent posseeix a l'estranger. En concret, la declaració a Hisenda d'aquest model compleix amb tres finalitats:

 • Informar Hisenda dels comptes en bancs situats a l'estranger.
 • Informar Hisenda dels valors, drets, assegurances i rendes que hagin estat obtinguts, radiquin o es gestionin a l'estranger.
 • Informar Hisenda dels béns immobles o dels dret sobre aquesta mena de béns que radiquin a l'estranger.

Què cal declarar en el model 720?

En el model 720 s'han de declarar els béns que es troben a l'estranger. No obstant això, quins béns concrets han de ser declarats a Hisenda a través de la presentació del model 720? Els següents:

 • Comptes bancaris que es trobin a l'estranger.
 • Valors i drets representatius de les entitats jurídiques que radiquin a l'estranger.
 • Béns immobles i drets sobre aquests béns, com l'usdefruit o la propietat, que es trobin a l'estranger.
 • Assegurances de vida o invalidesa i rendes temporals o vitalícies quan l'empresa d'assegurança es trobi en territori estranger.
 • Accions o participacions en el capital social d'Institucions d'Inversió Col·lectiva que radiquin a l'estranger.

En qualsevol cas, i malgrat tenir algun d'aquests béns o drets, el contribuent només estarà obligat a presentar el model 720 quan el valor d'aquests béns o drets excedeixi dels 50.000 euros.

Com emplenar el model 720

Una vegada identificat el contribuent a través del sistema d'identificació de Cl@ve PIN o del DNI o certificat electrònic, es podrà accedir a emplenar la declaració. A continuació, s'hauran de seguir els següents passos:

 1. Facilitar el NID i el nom complet del contribuent.
 2. Introduir en la pàgina 2 les dades relatives als béns o drets que s'han de declarar. En el cas de les criptomonedas, el criteri de l'Agència Tributària espanyola és que aquestes hauran de ser declarades com a béns obtinguts a l'estranger sempre que superin els 50.000 euros. Quan no superin els 50.000 euros, aquestes s'inclouran en la declaració de la renda com una acció. Per a poder declarar les criptomonedes en el model 720 cal extreure tota la seva informació. Per a això, hi ha exchanges com DeGiro que faciliten un extracte complet amb tota la informació relativa a les criptomonedas. Tan sols s'haurà d'accedir a la pàgina web de DeGiro, anar a Cartera, clicar en Posicions Obertes i exportar tota la informació.
 3. Emplenar els camps obligatoris relatius a la clau de condició del declarant, clau de tipus de bé o dret, subclave de bé o dret i codi del país, així com altres camps que dependran del bé o dret de què es tracti.

Presentació del model 720

El model 720 haurà de presentar-se entre el dia 1 de gener i el dia 31 de març de l'exercici següent a aquell al qual es refereixi la declaració. D'aquesta manera, si el model 720 en qüestió fa referència a l'any 2022, aquest s'haurà de presentar entre el dia 1 de gener i el dia 31 de març de l'any següent, l'any 2023.

No obstant això, pot ocórrer que, per motius tècnics, el contribuent no pugui presentar aquest model. En aquest cas, el model 720 es podrà presentar durant els 3 dies naturals següents al dia de finalització del termini de presentació. Això significa que el contribuent podrà presentar el model 720 fins al dia 3 d'abril.

En qualsevol cas, la declaració 720 es podrà presentar de dues formes diferents. Són les següents:

A través de formulari

Una vegada el contribuent s'hagi identificat a través del certificat o DNI electrònic o a través del sistema d'identificació Cl@ve PIN, accedirà al formulari, el qual podrà emplenar manualment o de manera telemàtica pujant el fitxer.

Una vegada s'hagin inclòs tots els registres i s'hagin revisat, el contribuent només deurà signatures i enviar la declaració.

A través de fitxer

El model 720 es pot presentar a través de fitxer si el contribuent disposa d'un arxiu .720 creat amb anterioritat amb el formulari de l'Agència Tributària o a través d'un altre programa, sempre que aquest mantingui el mateix disseny de registre.

Com ocorre amb la presentació a través de formulari, el contribuent haurà d'identificar-se amb el DNI o certificat electrònic o a través del sistema d'identificació Cl@ve PIN. Després, s'haurà de clicar a ''Llegir arxiu'' i, a continuació, seleccionar el fitxer que es pretén validar i clicar en l'opció de recuperar. El fitxer s'haurà de validar i, una vegada validat, es podrà presentar mitjançant formulari.

A través del formulari 720 les persones físiques o jurídiques hauran de declarar els béns i drets que tinguin o haguessin obtingut en territori estranger. Malgrat la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que rebaixa el règim sancionador, els contribuents espanyols continuen estant obligats a presentar aquest model i a declarar aquests béns i drets. Quant a les criptomonedes, en l'actualitat no existeix un model específic a través del qual es puguin declarar. No obstant això, fins que l'Agència Tributària faciliti aquest model específic, els contribuents espanyols hauran de declarar les criptomonedes a través de la seva declaració de la renda si el seu valor no excedeix dels 50.000 euros i a través del model 720 si el seu valor excedeix dels 50.000 euros.

Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experi√®ncia del nostre executiu. √Čs un l√≠der en la implementaci√≥ d'estrat√®gies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. T√© una √†mplia experi√®ncia en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel¬∑lents. La seva experi√®ncia li dona una gran visi√≥ de negoci i de possibles oportunitats. √Čs un especialista en assessorament fiscal, financer i gesti√≥ de persones.