Laboral
21 de juliol de 2016

La temperatura als centres de treball durant l'estiu

La temperatura als centres de treball durant l'estiu

A l'estiu, els aires condicionats comencen a engegar-se a les oficines i centres de treball, moltes vegades de manera excessiva, la qual cosa deriva en una enorme diferència de temperatura entre l'interior i l'exterior que pot arribar a ser de gairebé 15 graus. Aquests canvis tan bruscs a l'ambient són els responsables de moltes de les malalties que es produeixen en l'època estiuenca com maldecaps, faringitis, rinitis, asma, lumbàlgia i contractures musculars.

Per evitar aquestes conseqüències, és molt important definir un protocol d'ús adequat de l'aire condicionat i regular les condicions de temperatura i d'humitat al centre de treball. Tot això, amb la finalitat de mantenir un ambient òptim i que aquest no sigui nociu per a la salut dels treballadors.

Per a això, tingui en compte les següents recomanacions:

  • La temperatura mitjana de l'aire ha d'estar compresa entre els 22º i els 25º i cal intentar mantenir una humitat de l'aire d'entre el 30% i el 70%.
  • Evitar que l'aire procedent dels equips de climatització incideixin directament en el cos dels treballadors (coll, esquena...), ja que pot derivar en problemes ergonòmics, maldecaps i/o de coll, etc., a part que pot resultar molt molest per a l'empleat treballar en aquesta situació.
  • Per aconseguir unes condicions de temperatura i humitat constants s'ha d'evitar l´engegat i apagat constant dels equips de climatització.
  • Evitar la radiació solar directa sobre els equips o sobre les persones mitjançant finestres o claraboies.
  • Realitzar revisions periòdiques i neteges constants dels equips de climatització, sobretot dels filtres, que solen acumular gèrmens o altres substàncies que poden resultar nocives per a l'organisme.
  • Intentar mantenir una temperatura constant als llocs de treball i promocionar la ingestió de líquids així com reduir el consum de cafeïna i alcohol durant els mesos d'estiu.
  • Mantenir informats als treballadors de les condicions existents al lloc de treball, els riscos que estan exposats i les degudes instruccions per al correcte ús dels aparells de climatització.
  • Estudiar la possibilitat d'utilitzar ventiladors en comptes d'aparells d'aire condicionat, ja que poden ser suficients i el seu rendiment energètic és inferior.
  • En els dies de més calor, per evitar haver de baixar la temperatura de l'aire condicionat, pot plantejar-se, dins de la seva política de recursos humans, relaxar la seva política de vestuari.
Comparteix l'article a les teves xarxes!