Laboral
6 de juliol de 2015

Les 5 pautes per dissenyar un sistema de retribució flexible

Les 5 pautes per dissenyar un sistema de retribució flexible

Un sistema de retribució variable permet a la seva empresa incentivar i motivar als seus empleats i obtenir un millor rendiment i productivitat a l'estar vinculada a la remuneració per la consecució d'uns objectius determinats. Però, per evitar que els tribunals converteixin el sistema variable en una quantia fixa (per exemple, si consideren que s'ha creat un dret adquirit, o si s'ha utilitzat una clàusula que declaren nul·la per abusiva o fraudulenta), és aconsellable que segueixi aquestes cinc pautes a l'hora de dissenyar el seu sistema de retribució variable:

  1. Que efectivament sigui variable (és a dir, que no es pagui sempre la mateixa quantitat).
  2. Vinculat a resultats, ja siguin individuals o d'equip (o tots dos) i d'empresa.
  3. Que el treballador tingui molt clars quins són els criteris de mesurament d'aquesta retribució variable, si hi ha un mínim o un màxim que pot percebre i en funció de quins criteris.
  4. Que estiguin molt clars els propòsits que ha de complir el treballador per percebre-ho, com es defineixen aquests objectius i que siguin assolibles (i no impossibles d'aconseguir).
  5. Pacte per escrit en una clàusula o annex al contracte l'abonament de la retribució variable, on quedin perfectament definits i inequívocs els quatre punts anteriors.

Modificar o implantar un nou sistema de retribució variable és una de les múltiples opcions que pot plantejar-se a l'hora de dissenyar la seva política de remuneracions.

Comparteix l'article a les teves xarxes!