Laboral
10 de setembre de 2019

Exoneració de la quota d’autònoms en els casos d’incapacitat temporal amb una durada superior a 60 dies

Exoneració de la quota d’autònoms en els casos d’incapacitat temporal amb una durada superior a 60 dies

En el Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, hi ha una nova mesura introduïda per la qual la Mútua es fa càrrec de la quota dels autònoms de baixa laboral durant més de 60 dies.

Què significa això?

Significa que un cop transcorreguts els 60 dies d'ençà que comença la Incapacitat Temporal, els autònoms podran beneficiar-se del pagament de les quotes per la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, pel qual aquesta es farà càrrec d'aquestes.

Quan puc beneficiar-me de l’abonament d’aquestes quotes?

Si la Incapacitat Temporal s’ha iniciat a partir de l’1 de gener del 2019:

  1. La Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social es fa càrrec de l'abonament de les quotes un cop transcorreguts els 60 dies de la baixa, és a dir a partir del dia 61.

Si la Incapacitat Temporal s'inicia abans de l'1 de gener del 2019, en aquest cas hi ha dos supòsits:

  1. Si l'any 2018 els autònoms tenien contractada la cobertura per protecció de cessament d'activitat (és a dir que cotitzessin per ella, ja que l'any 2018 era voluntària), es beneficiaran de l'abonament d'aquestes quotes per part de la Mútua sempre que el venciment dels 60 dies de la IT s'hagi produït estant en vigor el Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre.
  2. Si l'any 2018 els autònoms no tenien coberta la protecció per cessament d'activitat i es troben en situació d'Incapacitat Temporal quan entra en vigor el Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre. Aquests autònoms han de seguir en situació d'Incapacitat Temporal 60 dies més a partir de l'1 de gener del 2019 per poder beneficiar-se d'aquestes quotes.

Quins tràmits he de fer per poder aconseguir beneficiar-me de l’abonament d’aquestes quotes?

Per poder ser beneficiari no s’ha de realitzar cap tràmit, ja que d’ofici es porta a terme l’aplicació d’aquesta normativa.

Què passa si he estat amb una baixa per Incapacitat Temporal amb una durada superior a 60 dies a partir de l’01/01/2019 i m’han carregat la quota?

En cas que s’hagi carregat una quota que no s’hauria d’haver abonat, el més recomanable és sol·licitar una devolució d'ingressos.

Si necessita realitzar dita sol·licitud o vol rebre més informació, no dubti en posar-se en contacte amb la nostra àrea especialitzada en l'assessoria per autònoms al 93 872 32 22 o [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!