Fiscalitat
2 de febrer de 2018

Valors cadastrals i tot el que se’n deriva

Valors cadastrals i tot el que se’n deriva

Li han modificat el valor cadastral? Sap tot el que se’n deriva? Sap a quins impostos afecta? Sap quins interessos té l’administració a l’hora de fixar-los?

Quants cops hem vist un rebut d’IBI i hem pensat que el valor cadastral era, com a mínim, estrany? A Manresa (com en altres llocs) trobem molts rebuts de pisos on el valor del terreny supera el de la construcció (curiós, no?), o valors cadastrals que superen en dues o tres vegades el valor real (en terrenys industrials de polígons amb poca demanda, per exemple).

El valor cadastral afecta impostos com l’IRPF, l’Impost sobre transmissions patrimonials, l’Impost de successions i donacions i finalment també a la plusvàlua, a més, evidentment, de l’IBI que paguem als Ajuntaments.

L’afectació sobre els diferents impostos no és la mateixa:

  • A l’impost sobre transmissions patrimonials i al de successions i donacions simplement un valor més alt del valor cadastral vol dir un major impost a pagar, com més alt el valor cadastral més impost.
  • A l’IBI un valor cadastral més alt vol dir també pagar més. Tot i que cal dir que normalment, quan hi ha una revisió cadastral, els Ajuntaments ajusten els seus coeficients per suavitzar les pujades de l’IBI a pagar (o per evitar les baixades quan els valors cadastrals baixen).
  • A la plusvàlua és on comencem a veure els interessos que pot tenir l’administració per posar un valor més alt al terreny que a la construcció. La plusvàlua pren com a referència només el valor cadastral del terreny, això fa que als Ajuntaments els hi interessi molt que als valors cadastrals estiguin molt més valorats els terrenys que les construccions.
  • A l’IRPF també hi ha incentius a que el valor del terreny sigui més alt. Ho és en els casos en que l’immoble està llogat. Dels ingressos que obtenim podem descomptar-nos l’amortització com a despesa, però l’amortització només es compte sobre la part del valor de la construcció, no pas del terreny. Com més alt el valor del terreny menys valor de la construcció i per tant menys amortització (despesa) i finalment més IRPF a pagar.

Finalment, cal comentar que Hisenda va modificar fa un parell d’anys les imputacions a la renda dels immobles que tenim que no són la nostra vivenda habitual i que no tenim llogats, en una pujada important d’impostos “camuflada” com a canvi normatiu.

Ja fa un parell d’anys que aquesta imputació és d’un 1,1% si l’immoble té un valor cadastral amb menys de 10 anys d’antiguitat i un 2% si aquest valor té més de deu anys. En les darreres campanyes de renda ens estem trobant que revisions cadastrals fetes entre el 2001 i 2006, quan es fixaven valors molt alts, han començat a tributar a un 2% en comptes de l'1,1% i això ha augmentat la renda de les persones en aquesta situació.

Si teniu valors cadastrals “estranys” es pot intentar que l’administració en faci una reconsideració (amb poques possibilitats d’èxit si no són casos flagrants). En qualsevol cas, no estaria de més que els Ajuntaments que tenen ponències cadastrals massa esbiaixades, afavorint el valor dels terrenys, fessin un esforç per modificar-les.

Per a més informació o assessorament pot contactar amb la nostra àrea d'assessoria fiscal al 93 872 32 22 - [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experiència del nostre executiu. És un líder en la implementació d'estratègies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. Té una àmplia experiència en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel·lents. La seva experiència li dona una gran visió de negoci i de possibles oportunitats. És un especialista en assessorament fiscal, financer i gestió de persones.