Fiscalitat
1 de octubre de 2018

Residència fiscal

Residència fiscal

Amb la internacionalització de les empreses del país i la necessitat de vendre a fora per fer créixer els negocis, les empreses cada vegada més tenen treballadors molt de temps fora de casa. Molts d'ells s'estableixen a altres països o hi passen llargues temporades. Quan això passa, cal ser molt curosos amb la fiscalitat, i el primer concepte controvertit és el de la residència fiscal.

Què determina la residència fiscal en un país? Es pot ser resident fiscal a més d'un país?

El primer criteri que determina la residència fiscal és on es resideix habitualment, a on, durant l'any, s'ha viscut físicament més de 183 dies. Però no és l'únic criteri, també hi té molt a dir el criteri "d'interès econòmic", que es pot entendre com el lloc d'on la persona obté la majoria dels seus rendiments o hi té la majoria del seu patrimoni. Fins i tot l'estat pot presumir que la residència habitual d'algú és on té la seva família (marit/esposa i fills/filles menors).

Els estats miren de que les seves legislacions facin difícil als contribuents poder justificar la seva residència fiscal a altres estats. El motiu és senzill, els contribuents residents fiscals a un país paguen els impostos en aquell país sobre tota la seva renda i patrimoni mundial, independentment d’on s'hagi generat. En canvi, els països on no s'és resident fiscal només poden gravar les rendes i patrimoni d'aquell propi país.

Aquestes legislacions dels estats fan que moltes vegades sigui difícil provar la residència a un país concret, i es pot acabar sent considerat resident fiscal a més d'un país amb el risc que això comporta (pagar impostos dos cops a dos llocs diferents). Aquest problema se soluciona amb els convenis signats entre països per evitar la doble imposició, però el problema greu apareix quan no hi ha conveni signat. El conveni de doble imposició ens aclarirà a on cal pagar els impostos i evitarà que paguem a tots dos alhora.

Finalment, hi ha el règim dels expatriats que ofereix avantatges fiscals pels residents estatals que són enviats a treballar durant períodes més o menys llargs a l'estranger.

Per tot això cal estar molt atent quan algú s'ha de desplaçar a treballar fora del país una temporada mitjana o llarga i planificar, abans de començar, quins canvis tindrà en la seva fiscalitat.

Per a més informació o assessorament personalitzat podeu contactar amb el nostre departament d'assessoria fiscal al 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experiència del nostre executiu. És un líder en la implementació d'estratègies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. Té una àmplia experiència en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel·lents. La seva experiència li dona una gran visió de negoci i de possibles oportunitats. És un especialista en assessorament fiscal, financer i gestió de persones.