Fiscalitat
14 de març de 2019

Tens béns a l’estranger? Has de presentar el Model 720? Saps les darreres novetats?

Tens béns a l’estranger? Has de presentar el Model 720? Saps les darreres novetats?

Des de l’any 2012, just després de l’amnistia fiscal, és obligatori declarar mitjançant el Model 720 els béns o drets sobre immobles, els diners, valors, assegurances etc, que es gestionin o estiguin dipositades fora d’Espanya, i que superin els 50.000 € en valor unitari.

Si ja has fet la declaració en anys anteriors, la d’aquest any només l’has de fer si en algun grup de béns o valors hi ha hagut un increment superior als 20.000 € respecte de la darrera declaració presentada. També caldrà fer la declaració si s’han fet altes o baixes de productes financers (obert o tancat comptes corrents, fons d’inversió etc).

Qui ha de declarar?

Aquesta declaració l’han de fer tan les persones físiques com jurídiques residents en territori espanyol, fins i tot alguns estrangers residents a Espanya com els establiments permanents localitzats a Espanya de persones i entitats no residents. També les Comunitats de Béns, Herències jacents, etc. També les persones representants d’aquests béns, els beneficiaris i les persones amb poder de disposar. Les persones jurídiques no en tindran l’obligació si reflexen a la seva comptabilitat i estats comptables (comptes anuals) tots els béns de que disposin a l’estranger, convenientment individualitzats i identificats.

Què s’ha de declarar?

La declaració ha d’incloure un registre per cada bé localitzat o dipositat a l’estranger. Poden ser béns immobles, però també financers, comptes corrents, valors, accions, fons d’inversió, assegurances de capitalització, assegurances temporals i qualsevol altre producte financer, sempre que estigui “titulitzat”.

La presentació ha de ser telemàtica i les sancions per no presentar, fer-ho incorrectament o fora de termini són molt altes. Tan el sistema de presentació com les sancions han estat recorregudes i, ja a nivell europeu, queda força clar que es modificaran per adaptar-se a la resta d’ordenament jurídic. Amb el temps es van coneixent més resolucions de casos i maneres de procedir. Actualment ja hi han diverses sentències que van posant a lloc les sancions d’aquest model i, és d’esperar, que mica en mica el règim sancionador sigui semblant a les altres declaracions informatives.

Termini de presentació

El termini de presentació acaba el dia 31 de març.

Necessites més informació? Consulta amb els nostres assessors fiscals al 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experiència del nostre executiu. És un líder en la implementació d'estratègies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. Té una àmplia experiència en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel·lents. La seva experiència li dona una gran visió de negoci i de possibles oportunitats. És un especialista en assessorament fiscal, financer i gestió de persones.