Fiscalitat
9 de octubre de 2019

L’IVA en el comerç de productes físics per internet

L’IVA en el comerç de productes físics per internet

Les empreses que comerciïn per internet han de tenir clar com facturar aquest impost en funció d’on enviïn la mercaderia i qui la compri. En funció del territori on estigui el comprador i de si aquest actua com a destinatari final o com a empresari ens trobem en diferents supòsits:

  • Sempre que el comprador, sense importar si és persona física o jurídica, estigui en territori de l’estat espanyol, l’IVA a aplicar serà el 21% (o el tipus reduït en els productes amb aquests tipus).
  • Si el comprador és a Europa i no actua com a empresari, l’IVA a aplicar serà l’espanyol. En aquest punt cal vigilar perquè cada país te un límit de vendes per empresa i si superem aquest límit anual, llavors caldrà liquidar l’IVA del país de destí, no pas l’espanyol.
  • Si el comprador és a Europa i ens justifica que actua com a empresari (està donat d’alta com a empresari que fa operacions intracomunitàries), llavors no cal aplicar cap IVA i és l’empresa compradora qui ha de liquidar l’impost al seu país.
  • Si el comprador és empresari establert a Canàries, Ceuta o Melilla no s’ha d’afegir IVA.
  • Si el comprador és un particular de fora de la UE no s’ha de repercutir IVA.

A més a més, cal tenir en compte que alguns productes com ara els vehicles tenen règims propis, l’IVA serà sempre el del país on es matriculi el vehicle. També els productes que hagin de liquidar impostos especials tenen règims particulars.

Per la seva banda els productes digitals tenen la seva pròpia regulació, la majoria incorporen l’IVA del lloc on es consumeixen (on resideixi el consumidor).

L’IVA té una regulació molt extensa i és aconsellable consultar cada cas en funció dels països intervinents, els compradors i els productes.

Per a un assessorament personalitzat podeu contactar amb la nostra Àrea Fiscal al 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experiència del nostre executiu. És un líder en la implementació d'estratègies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. Té una àmplia experiència en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel·lents. La seva experiència li dona una gran visió de negoci i de possibles oportunitats. És un especialista en assessorament fiscal, financer i gestió de persones.