Fiscalitat
13 de març de 2019

L’impost sobre habitatges buits propietat de Societats mercantils

L’impost sobre habitatges buits propietat de Societats mercantils

Fins el 20 de març hi ha temps per liquidar l’impost sobre els habitatges buits a la Generalitat de Catalunya.

Qui l’ha de liquidar?

Les societats mercantils que siguin propietàries de pisos que han estat buits “injustificadament” els darrers dos anys (2017 i 2018).

Aquests dos anys, com es compten?

Des del moment en que l’empresa va adquirir-ne la propietat i només s’interromp si ha estat efectivament ocupat (llogat) durant un termini ininterromput de 6 mesos. L’impost es merita el darrer dia de cada any. Per tant, cal que hagi estat desocupat tot l’any i tot l’any anterior.

Hi ha algun mínim exempt?

L’impost és un preu per m2/any, i els primers 150 m2 estan exempts. Si una empresa no te pisos per una superfície total de més de 150 m2, no ha de presentar la declaració.

Què vol dir “injustificadament”?

Es refereix a que hi ha causes en que es considera que l’habitatge està buit justificadament, com per exemple; quan hi ha un procés judicial en marxa sobre la seva propietat, quan està ocupat i el propietari no en pot fer ús, quan hi ha una hipoteca sobre l’immoble que en limita l’ús i, en determinades situacions, quan l’immoble està pendent de rehabilitació, etc.

FAQS sobre l'impost d'habitatges buits propietat de Societats Mercantils

Hi ha bonificacions?

Sí, les societats que destinin part del seu parc d’immobles al lloguer social tindran descomptes.

S’ha de pagar sobre qualsevol immoble de Catalunya?

No, hi ha una llista de 234 municipis NO exempts. Només els immobles situats en aquests municipis paguen. Podeu consultar el llistat de municipis en el següent enllaç: https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/02_doc_tributs/habitatges/municipis-habitatges-no-exempts.pdf.

Necessites més informació? Consulta el nostre departament d'assessoria fiscal al 93 872 32 22 o envia’ns un e-mail a [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experiència del nostre executiu. És un líder en la implementació d'estratègies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. Té una àmplia experiència en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel·lents. La seva experiència li dona una gran visió de negoci i de possibles oportunitats. És un especialista en assessorament fiscal, financer i gestió de persones.