Fiscalitat
5 de desembre de 2018

L’IAE al Desembre

L’IAE al Desembre

Com cada mes de desembre les empreses que hagin passat del milió d’euros de facturació en l’any anterior (2017) hauran de fer una comunicació a l’administració per tal de fer saber que han deixat d’estar exemptes per aquest impost. Igualment, ho hauran de fer les empreses que no estan exemptes de l’impost fins aquell moment, les que en l’any 2017 vagin facturar per sota del milió d’euros, comunicaran que passen a ser exemptes.

Aquesta comunicació es farà a través del model 840 a Hisenda. Cal tenir en compte que totes les empreses estan exemptes del pagament dins els dos primers exercicis d’activitat, sense importar la seva xifra de negocis.

L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és una altra d’aquelles figures impositives que recapten els ajuntaments que crea controvèrsia. Hi ha nombroses sentències que tomben el cobrament de la plusvàlua municipal, ja que no grava cap increment de la capacitat econòmica, i l’IAE és un altre impost que no te en compte aquest concepte de “capacitat econòmica”, ni a l’hora de determinar si cal pagar-lo o no, ni en la quantia a pagar.

Per a més informació podeu contactar amb la nostra Àrea Fiscal al 93 872 32 22 - [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Àmplia experiència en assessorament a tota mena d'empreses i diferents sectors. És especialista en assessorament fiscal, financer i en la gestió de persones.