Fiscalitat
7 de novembre de 2018

La devolució de l’Impost per AJD sobre les Hipoteques

La devolució de l’Impost per AJD sobre les Hipoteques

Quin és el conflicte? Què ha passat?

Cal comentar que és molt estrany que una Llei no defineixi clarament qui és el subjecte passiu que ha de pagar l’impost. Estem parlant d’un impost que, com a tal, té una llei i un reglament que intenten explicar el seu funcionament i a ningú se li escapa que explicar qui l’ha de pagar és fonamental.

Les Lleis que regulen els impostos venen acompanyades de reglaments que en clarifiquen i adeqüen el funcionament i aquesta no és una excepció. És en el reglament de la Llei on s’explica clarament que qui ha de pagar l’impost és qui obté la hipoteca. El problema ve quan els tribunals miren la Llei i quin acte grava l’impost i decideixen que el reglament es desvia totalment del que volia la Llei. S’estableix que l’impost existeix perquè el document s’inscriu en un registre públic i que la inscripció només afavoreix l’entitat bancària. Per tant, “l’interessat” mai potser qui aconsegueix la hipoteca sinó qui se n’assegura el cobrament per mitjà de la seva inscripció en un registre.

Ara, amb una resolució que contradiu el reglament sembla clar que, o es canvia la Llei o s’adapta el reglament o simplement s’aplica la sentència i, a partir d’ara, qui paga l’AJD és l’entitat bancària.

Actualització: Finalment, la reunió de jutges va decidir anul·lar la sentència en que es donava la raó a un client que reclamava que l’AJD de la seva hipoteca l’havia de pagar el banc. Els Jutges reunits, per majoria, van determinar que NO, que les liquidacions d’AJD de les hipoteques, tal i com especifica el reglament de l’impost, l’ha de pagar el client.

En definitiva, van complicar la qüestió per poder reclamar l’impost per part de qualsevol client i, segurament, va mostrar el camí per que altres reclamacions que estan pendents als Jutjats es resolguin de la mateixa manera.

Les associacions de usuaris ja han dit que durant la reclamació a Europa, ja es veurà com es pronuncien des d’allà.

En qualsevol cas encareix qualsevol reclamació que es pugui començar per reclamar l’impost, ja que no sembla que els jutjats espanyols els donin la raó i caldrà fer un llarg recorregut a les diferents instàncies.

Respecte de les noves hipoteques, veurem si els bancs inclouen l’impost dins la negociació dels preus o, com fins ara, deixen l’impost totalment a càrrec del client.

En conclusió; ara és el poder legislatiu qui ha d’esmenar lleis i/o reglaments per fer-los clars i evitar així interpretacions tan diverses com les que s’han donat amb aquest tema.

Per a més informació o per un assessorament personalitzat podeu contactar amb el nostre Departament Fiscal-Jurídic al 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experiència del nostre executiu. És un líder en la implementació d'estratègies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. Té una àmplia experiència en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel·lents. La seva experiència li dona una gran visió de negoci i de possibles oportunitats. És un especialista en assessorament fiscal, financer i gestió de persones.