L’IVA en el comerç de productes físics per internet

9 d’octubre de 2019

Les empreses que comerciïn per internet han de tenir clar com facturar aquest impost en funció d’on enviïn la mercaderia i qui la compri. En funció del territori on estigui el comprador i de si aquest actua com a destinatari final o com a empresari ens trobem en diferents supòsits:

  • Sempre que el comprador, sense importar si és persona física o jurídica, estigui en territori de l’estat espanyol, l’IVA a aplicar serà el 21% (o el tipus reduït en els productes amb aquests tipus).
  • Si el comprador és a Europa i no actua com a empresari, l’IVA a aplicar serà l’espanyol. En aquest punt cal vigilar perquè cada país te un límit de vendes per empresa i si superem aquest límit anual, llavors caldrà liquidar l’IVA del país de destí, no pas l’espanyol.
  • Si el comprador és a Europa i ens justifica que actua com a empresari (està donat d’alta com a empresari que fa operacions intracomunitàries), llavors no cal aplicar cap IVA i és l’empresa compradora qui ha de liquidar l’impost al seu país.
  • Si el comprador és empresari establert a Canàries, Ceuta o Melilla no s’ha d’afegir IVA.
  • Si el comprador és un particular de fora de la UE no s’ha de repercutir IVA.

A més a més, cal tenir en compte que alguns productes com ara els vehicles tenen règims propis, l’IVA serà sempre el del país on es matriculi el vehicle. També els productes que hagin de liquidar impostos especials tenen règims particulars.

Per la seva banda els productes digitals tenen la seva pròpia regulació, la majoria incorporen l’IVA del lloc on es consumeixen (on resideixi el consumidor).

L’IVA te una regulació molt extensa i és aconsellable consultar cada cas en funció dels països intervinents, els compradors i els productes.

 

Per a un assessorament personalitzat podeu contactar amb la nostra Àrea Fiscal al 93 872 32 22 – fiscalarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals