5 consells per dissenyar un sistema de retribució

6 de juliol de 2015

Cinc pautes a seguir per dissenyar un sistema de retribució flexible

Les 5 pautes per dissenyar un sistema de retribució

Un sistema de retribució variable permet a la seva empresa incentivar i motivar als seus empleats i obtenir un millor rendiment i productivitat, a l'estar vinculada la remuneració a la consecució d'uns objectius determinats. Però, per evitar que els tribunals converteixin el sistema variable en una quantia fixa (per exemple, si consideren que s'ha creat un dret adquirit, o si s'ha utilitzat una clàusula que declaren nul•la per abusiva o fraudulenta), és aconsellable que segueixi aquestes cinc pautes a l'hora de dissenyar el seu sistema de retribució variable:

1.Que efectivament sigui variable (és a dir, que no es pagui sempre la mateixa quantitat).

2.Que realment estigui vinculat a resultats, ja siguin individuals o d'equip (o tots dos) i d'empresa.

3.Que el treballador tingui molt clars quins són els criteris de mesurament d'aquesta retribució variable, si hi ha un mínim o un màxim que pot percebre i en funció de quins criteris.

4.Que estiguin molt clars els objectius que ha de complir el treballador per percebre-ho, com es defineixen aquests objectius i que siguin assolibles (i no impossibles d'aconseguir).

5.Que es pacti per escrit en una clàusula o annex al contracte l'abonament de la retribució variable, on quedin perfectament definits i inequívocs els quatre punts anteriors.

Modificar o implantar un nou sistema de retribució variable és una de les múltiples opcions que pot plantejar-se a l'hora de dissenyar la seva política de remuneracions.

Per a més informació i assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb el nostre Departament Laboral al 93 872 32 22.

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals