Registre únic de parelles estables per garantir l’accés a la pensió de viduïtat

15 d’octubre de 2015

L’ Executiu català va aprovar un decret llei de creació d'un Registre únic de parelles estables, amb la finalitat de donar seguretat a aquest tipus d'unions en l'accés a Drets de caràcter públic com la pensió de viduïtat de la Seguretat Social.

En aquest Registre es podran inscriure totes les parelles residents a Catalunya que ho desitgin i acreditin que compleixen les condicions que estableixen els articles del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya. Per tant, dues persones que convisquin en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos següents:

a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
b) Si durant la convivència, tenen un fill comú.
c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

El Registre respon a l'anul•lació d'un article de la Seguretat Social arran d'una Sentència del Tribunal Constitucional, dificultant les condicions d'accés a les pensions de viduïtat en comunitats autònomes com Catalunya, Balears o Navarra.

A Catalunya, abans d'aquesta Sentència, per accedir a la pensió de viduïtat era suficient amb demostrar una convivència de dos anys per qualsevol mitjà de prova admissible en Dret o mitjançant escriptura notarial, i després de la mateixa als dos anys van passar a ser cinc. La finalitat del Registre és suavitzar aquesta situació i garantir la igualtat de condicions jurídiques, econòmiques i socials a les diverses modalitats de família.

 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals