Jurídic
21 de març de 2018

Testament vital o voluntats anticipades

Testament vital o voluntats anticipades

Tothom, sense excepció, hauria de firmar un testament, tant patrimonial com vital, perquè és un tema de màxima importància.

L’any 2002 es va aprovar la important Llei 41/2002, reguladora de l’autonomia del pacient i, en l’article 11, definia les instruccions prèvies, comunament anomenades testament vital: una persona major d’edat, capaç i lliure, manifesta anticipadament la seva voluntat, amb l’objectiu que aquesta es compleixi en el moment que arribi a situacions en què les circumstàncies facin que no sigui capaç d’expressar-la personalment, sobre les cures i el tractament de la seva salut o, una vegada arribada la mort, sobre el destí del seu cos o dels seus òrgans.

En estar transferida la competència de Sanitat a les comunitats autònomes, aquestes han anat aprovant les seves pròpies lleis que desenvolupen el marc establert en aquesta norma.

Amb caràcter general, perquè aquestes instruccions prèvies siguin vàlides, han de ser atorgades davant un notari, registrades en un Registre específic que hi ha a cada comunitat autònoma, i aquests a la vegada estan connectats amb un Registre Nacional central.

En aquest document poden deixar prevista infinitat de matèries essencials, deixant clar alguns aspectes tals com:

  1. Que no es prolongui la vida per mitjans artificials, com ara tècniques de suport vital, fluids intravenosos, fàrmacs o alimentació artificial.
  2. Que se subministrin els fàrmacs necessaris per pal·liar al màxim el malestar, patiment psíquic i dolor físic causats per la malaltia, fins i tot en el cas que puguin escurçar la vida.

Gràcies al sistema informàtic, el metge que ens tracta tindrà sempre constància a la nostra història clínica de l’existència d’un testament vital, i té l’obligació de comprovar el seu contingut i executar les instruccions que conté. Es poden deixar previstos múltiples supòsits (com per exemple la voluntat d’incineració) i, a més a més, la llei dona l'opció de nomenar un representant de la nostra voluntat, que sigui qui decideixi com actuar en cada cas.

Per descomptat, aquest testament vital pot ser revocat en qualsevol moment, i addicionalment sempre prevaldrà la voluntat manifestada verbalment per sobre del testament vital prèviament atorgat.

Per a més informació o gestió del testament tant vital com patrimonial, podeu contactar amb la nostra àrea jurídica al 93 872 32 22 o enviant un correu electrònic a [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!