Jurídic
22 de març de 2017

El naixement d’un fill pot reduir l’import de la pensió d’aliments

El naixement d’un fill pot reduir l’import de la pensió d’aliments

És una realitat, cada dia més freqüent que, després d'un divorci/separació les persones refan les seves vides i fins i tot tenen fills amb les segones parelles.

Els casos en què hi ha acordada, sigui de mutu acord o judicialment, una custòdia compartida no hi ha problema, però en els casos en què la custòdia la té atribuïda en exclusiva un dels progenitors la cosa canvia.

En general, el criteri dels Jutjats de Primera Instància i Audiències Provincials, era que calia seguir mantenint el nivell de vida dels primers fills, de manera que el naixement d'un fill fruit d'una nova relació no solia ser tingut en compte per modificar les mesures definitives acordades en el divorci/separació. 

Per exemple: un pare paga una pensió d’aliments a un fill fruit d’una relació anterior, més endavant té un altre fill d’una segona relació, perquè aquest fet no es tenia en compte per modificar la pensió d’aliments pel qui està obligat a pagar-la.

Ara bé, segons sembla, aquest tema ha canviat, ja que la Sentència del Tribunal Suprem, de data 21 de setembre de 2016 comenta que "el fet que el progenitor no custodi refaci la seva vida sentimental amb una altra persona i fruit d'això tingui descendència pot ser circumstància rellevant per revisar la pensió d'aliments d’un menor, sempre que hi hagi prova de les circumstàncies d'aquesta nova relació i la seva influència notòria a l'efecte de les seves obligacions alimentàries envers tots els seus fills".

També, caldrà acreditar que les necessitats del nou fill siguin ateses exclusivament pel pare obligat al pagament de la pensió d’aliments del fill fruit d’una relació anterior, és a dir, que la mare d’aquest nou fill no té ingressos i que tot el pes de la seva criança recau sobre el pare, perquè si la criança del nou fill no afecta, significativament, a la capacitat econòmica del pare el més probable és que no prosperi la demanda.

En definitiva, el Tribunal Suprem ha consolidat que el naixement d'un nou fill per part del progenitor obligat al pagament d'una pensió alimentària, serà causa de reducció de la mateixa en funció dels mitjans amb què compti la nova unitat familiar.

Per a més informació, contacta amb la nostra àrea d'assessoria jurídica al 93 872 32 22 - [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!