Jurídic
25 de maig de 2018

La importància d’informar i formar als empleats sobre la protecció de dades personals

La importància d’informar i formar als empleats sobre la protecció de dades personals

Efectivament, informar i formar als teus treballadors correctament, és bàsic, perquè pot evitar bretxes de seguretat en el teu negoci i pèrdues d’informació de les teves bases de dades. A partir del 25 de maig ja és d’aplicació el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Quins departaments es veuen afectats?

La nova normativa involucra a tota l’empresa, des de com i a on es registra a les persones que passen per recepció fins als documents que es deixen sobre de la taula. Tot i això, les àrees més afectades són les relacionades amb la gestió directa de dades personals, com recursos humans, administració, màrqueting, etc.

Els resultats després d'una adequada informació/formació són:

  • Els empleats tenen un bon coneixement del seu paper en la seguretat de la informació i de la protecció de dades. Són conscients de què consisteix la nova normativa i com han d’actuar.
  • Els empleats veuen més definida la seva tasca i comprenen millor les seves obligacions pel que fa als requisits de privacitat des del seu lloc de treball.

Tot el personal, tant laboral com col·laborador o extern, que té accés a fitxers de dades personals de la teva empresa, ha d’adoptar una sèrie de conductes per tal de garantir la confidencialitat, integritat i legalitat en el tractament de les dades de caràcter personal. Entre altres qüestions, cal redactar un document amb les mesures de seguretat que els empleats han de respectar; dit document caldrà que sigui degudament signat juntament amb el de compromís de confidencialitat, perquè totes les persones que intervenen en el tractament de dades de caràcter personal estan obligades per llei al secret professional.

Els riscos per a la informació i les dades personals més habituals que es pot veure en una empresa consisteixen en contrasenyes, que gairebé mai es canvien, que a més es fan servir a la vista de tots, papers amb informació important que es llencen a la paperera sense ser destruïts, accessos de tipus indiscriminat, absència de còpies de seguretat, o documents amb informació de tipus confidencial sobre escriptoris, a l'abast de qualsevol persona.

Per tant, els empleats tenen un paper essencial en el compliment de la nova normativa de protecció de dades.

Per a més informació o assessorament, podeu contactar amb la nostra àrea d'assessoria jurídica al 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!