Jurídic
30 de març de 2017

Tot el que has de saber sobre la incapacitació judicial

Tot el que has de saber sobre la incapacitació judicial

En aquest article volem explicar als familiars d'aquelles persones que es troben, o poden ser susceptibles de trobar-se, en un procés d'incapacitació judicial, tot el que necessiten saber per poder estar el màxim d’informats.

Qui pot ser incapacitat judicialment?

De manera general, podem agrupar les següents situacions per saber si el nostre familiar pot ser incapacitat o no. Cal destacar que la institució de la incapacitació no se sustenta sobre el dret de la família a tenir cura del malalt, sinó al dret de tota persona, malalta o amb futura previsió de malaltia, a ser protegit i tutelat per a una millor protecció tant en drets com en deures.

Poden ser objecte d'aquest tipus de procés:

 1. Les persones amb malalties mentals greus: Sens dubte, aquest quadre de persones és el més nombrós en els processos d'incapacitació davant un jutge. El malalt requereix una vigilància i una tutela molt marcada.
 2. Aquelles persones que pateixen d'una discapacitat intel·lectual: La protecció d'aquestes persones és summament important en el nostre ordenament jurídic i també per imperatiu social. Sens dubte, la graduació d'aquestes malalties fa que sigui importantíssima la valoració del forense i del jutge.
 3. Persones amb un deteriorament cognitiu greu: Malauradament, el deteriorament cognitiu pot provocar que una persona sense quadres de malaltia mental o sense discapacitats, pot necessitar una tutela o curatela. Malalties com l'Alzheimer, molt presents en persones majors, fan necessària la intervenció d'un jutge per protegir tant en dret com en deures a la persona.

Per poder sol·licitar-la s'ha de donar algun dels següents aspectes o conjunt d'ells (l'actual llistat no és tancat i en el nostre ordenament jurídic opera la necessitat d'una vista o entrevista amb el jutge, a més d'una valoració forense per part del professional del jutjat):

 • Que la malaltia impedeixi auto governar a la persona.
 • Actes que posen en perill el patrimoni de la persona o demostren una incapacitat per realitzar actes senzills dins el tràfic patrimonial.
 • Una falta de cures en termes de salut pròpia o de tercers a càrrec seu.
 • Aquelles persones que patint malalties de les anteriors descrites, es troben patint abusos, negligències o situacions de maltractament per part dels seus familiars o cuidadors.
 • Persones que necessiten ajuda per la seva incapacitat de realitzar Activitats Bàsiques de la Vida Diària.
 • Aquelles persones que es troben en processos de deteriorament cognitiu greu o ja ho pateixen.
 • El malalt crònic institucionalitzat i sense cap possibilitat de sanació o retorn.
 • Altres.

Quins tipus d'institucions de protecció existeixen?

La modulació legal permet les següents institucions de protecció:

 1. Tutela: És la principal institució de protecció de les persones incapacitades i actua en unes àrees generals de protecció patrimonial i personal.
 2. Curatela: En aquest cas, la seva funció no resideix en la substitució total de la capacitat, sinó que completa la capacitat de l'incapacitat, en els aspectes que el jutge determini.  Generalment, complementa la capacitat en els aspectes patrimonials.
 3. Defensor judicial: Aquesta figura és temporal.  El defensor judicial és nomenat pel jutge en aquells casos en què la persona necessita un curador o tutor de manera urgent i en el termini en què hi ha un procediment de designació de tutor, curador o administrador patrimonial hi ha conflictes d'interessos entre ells.
 4. Administrador patrimonial: En aquest cas, la seva funció és la de gestionar i administrar el patrimoni de l’incapacitat judicialment; doncs, la incapacitació judicial pot suposar el nomenament d'un tutor o curador, però al qual no se li assignen deures de gestió patrimonial.

Per a més informació, contacta amb la nostra àrea d'assessoria jurídica al 93 872 32 22 - [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!