Jurídic
30 de novembre de 2018

Puc sol·licitar l'extinció del dret d'ús de l'habitatge familiar que té la meva exparella per conviure amb una altra persona?

Puc sol·licitar l'extinció del dret d'ús de l'habitatge familiar que té la meva exparella per conviure amb una altra persona?

Aquesta és una de les preguntes que últimament ens trobem al nostre despatx. El Tribunal Suprem, en sentència del passat 20 de novembre, va establir que les persones divorciades, amb custòdia dels fills, perden el dret al domicili familiar quan hi ha la convivència d’una nova parella estable.

Sentència sobre el dret al domicili familiar

El Suprem sosté que el dret d'ús de l'habitatge familiar es confereix i es manté en tant que conservi aquest caràcter familiar. La Sentència diu que “l'interès dels fills no pot desvincular-se, absolutament, del dels seus pares, quan és possible conciliar-los" i que "el caràcter de guanys de l'immoble facilita altres solucions econòmiques que permeten una conciliació d'interessos”. A més, l’entrada d’una nova parella al domicili familiar també afecta altres aspectes, com la pensió compensatòria, ja que s’introdueixen elements de valoració diferents dels que es van tenir en compte inicialment.

El TS, en la seva argumentació, indica que no qüestiona, en cap cas, la llibertat dels divorciats de refer la seva vida i establir noves relacions de parella. Tanmateix, no autoritza que aquest fet s’utilitzi en perjudici d’uns altres, en aquest cas de l’altre progenitor i del seu dret a obtenir uns beneficis del seu patrimoni.

També, és important tenir en compte el següent:

Quina durada ha de tenir la nova relació per tal que sigui considerada “convivència”? 

La Sentència no ho concreta a l’hora de determinar l’extinció de l’ús de l’habitatge familiar, només diu que la relació ha de ser “estable”. Per tant, els tribunals seran els qui, en cada cas en concret, decidiran si la durada de la nova relació és suficient per a modificar la mesura que se sol·licita. 

Per a més informació, pots posar-te en contacte amb la nostra Bufet d'advocats al 93 872 32 22 o enviant un correu electrònic a [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!