Fiscalitat
2 de novembre de 2022

Com afecta el nou sistema de cotització per autònoms?

Com afecta el nou sistema de cotització per autònoms?

El pròxim 1 de gener de 2023 s’implantarà el nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millorarà la protecció per cessament d'activitat publicat en el RD 13/2022 de 26 de juliol.

Aquest nou sistema modificarà la manera de com fins ara els treballadors a compte propi podien escollir la base de cotització. Abans, els treballadors escollien que volien cotitzar i això, determinava la quota d'autònoms a pagar mensualment. Ara, el nou sistema es vincula a la cotització dels ingressos nets de l'activitat.

En els pròxims 3 anys es desplegarà de manera progressiva un sistema de 15 trams que fixarà les bases i quotes de cotització en atenció als rendiments nets de l'autònom. Durant aquest temps, de manera gradual, els que guanyen més aniran pagant més i els que guanyen menys veuran reduïda la seva quota mensual.

S'ha incrementat les possibilitats que té l'autònom per modificar la seva base de cotització. Fins ara hi havia possibilitat de modificar fins en quatre ocasions durant l'any. A partir de l'any 2023 es podrà modificar fins a sis cops a l'any. Aquestes modificacions aniran en funció de la previsió de rendiments nets.

Com queda la cotització d'autònoms amb el nou sistema?

El nou sistema de cotització per trams s'articularà a través d'una taula que actualitzarà el govern anualment juntament amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat:

  • Una taula general de bases de cotització.
  • Una taula reduïda de bases de cotització per a qui obté rendiments nets inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) anual.

Ambdues estaran dividides en trams consecutius per imports de rendiments nets mensuals als quals s'assigna:

  • Una base de cotització mínima.
  • Una base de cotització màxima.

Els rendiments nets són els que determinen en quin tram ens trobem. Per tant, aquests ingressos fixaran la quantia que haurem de pagar cada mes.

taula-del-nou-sistema-de-cotitzacio-dels-autonoms

Resumint, s'implantarà un sistema per trams i l'autònom passarà a cotitzar segons la seva previsió de rendiment nets anuals. És a dir, depenent dels teus ingressos hauràs de pagar una quantitat o una altra. I si durant l’any es cotitza per una base baixa, l’any següent es regularitzarà la quota de cop. Per tant, cal anar adaptant el que es paga als guanys de l’activitat per evitar haver de pagar més l’any vinent.

Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experiència del nostre executiu. És un líder en la implementació d'estratègies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. Té una àmplia experiència en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel·lents. La seva experiència li dona una gran visió de negoci i de possibles oportunitats. És un especialista en assessorament fiscal, financer i gestió de persones.