Fiscalitat
23 de octubre de 2017

Compliance Fiscal

Compliance Fiscal

En el lent procés de les societats per a no repetir o, com a mínim, a posar dificultats a la repetició d’errors del passat, els estats i organismes internacionals van imposant criteris i normes que pretenen portar-nos cap a societats més modernes i justes. Dins d’aquest marc, ja fa anys que des dels EUA ens va arribar l’anomenada Compliance Fiscal que, mica en mica, es va obrint pas dins el nostre país.

Ja fa un temps que el terme Compliance Fiscal va apareixent més en les converses entre directius d’empreses mitjanes. Fins ara, només les grans empreses (les cotitzades) tenen l’obligació legal i formal de tenir una compliance implantada formal i públicament.

Què és Compliance Fiscal?

Ho podríem definir com els recursos que l’empresa destina a complir la normativa fiscal interna i externa, i les responsabilitats que genera. L’empresa necessita complir la normativa fiscal externa, les lleis i impostos fiscals, i la seva repercussió econòmica i penal. Però també ha de decidir internament quina política fiscal interna seguirà; com per exemple en els seus preus interns, la gestió de filials i la seva interrelació o com implantarà el compliment de les lleis fiscals dins els seus processos administratius i de gestió. Finalment, ha d’identificar les responsabilitats dins l’empresa per al seu compliment. La Compliance Fiscal ens servirà per presentar l’empresa davant de tercers, de l’administració i, sobretot, dels socis, com a una entitat responsable socialment en les seves obligacions tributàries, així com segura de tenir sota control riscos tant importants per a qualsevol empresa com són els fiscals i comptables.

En els darrers anys la normativa ja ha anat incorporant elements que van obligant a les empreses a tenir la Compliance fiscal molt en compte. La Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals, la modificació i noves interpretacions del Codi Penal que va regulant també la responsabilitat penal de les persones jurídiques o entitats (amb el cas ben conegut del FC Barcelona), o la modificació de la Llei de Societats de Capital repartint més clarament responsabilitats entre la Junta d’accionistes i els administradors en temes que han estat molt polèmics tals com la retribució dels directius, en són una bona mostra. També ho és la persecució de les anomenades BEPS (en anglès Base Erosion and Profit Shifting), responsables anualment de la deslocalització de guanys per part de les multinacionals, que suposa una menor recaptació als estats d’entre un 4 i un 10% de l’impost sobre societats.

La Compliance Fiscal vol generar dins l’empresa una cultura fiscal que permeti a la mateixa assolir diversos objectius:

  • Controlar els riscos fiscals de l’empresa, tant per les responsabilitats econòmiques que en pugui derivar com també de les penals (recordem que defraudar encara que només sigui per negligència, no cal mala fe, més de 120.000€ per impost i any es considera delicte, amb un càstig no només econòmic sinó penal per al responsable).
  • Mantenir la confiança del mercat i dels propietaris de l’empresa de que les coses s’estan fent bé, amb control dels riscos i de manera eficient.
  • Tenir controlada la reputació fiscal de les empreses, el prestigi social. Sortir en la portada d’un diari, a la premsa o a les xarxes socials per un tema fiscal pot portar problemes amb la visió per part dels consumidors de la nostra empresa, afectar a les nostres vendes i posicionament i, fins i tot, a la nostra marca.
  • Assegurar la transparència necessària a l’empresa amb tot el seu entorn.

Si bé la seva aplicació no és obligatòria per a totes les empreses, és ben cert que els objectius que pretén són objectius que totes les empreses han de tenir molt en compte i cercar en el seu dia a dia. Una estratègia fiscal integrada dins l'operativa normal de l’empresa i dins el seu model de negoci, ben clara i transparent, ens farà evitar uns riscos presents a la nostra societat des de ja fa temps.

Si voleu més informació o assessorament no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a [email protected] o 93 872 32 22.

Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experiència del nostre executiu. És un líder en la implementació d'estratègies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. Té una àmplia experiència en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel·lents. La seva experiència li dona una gran visió de negoci i de possibles oportunitats. És un especialista en assessorament fiscal, financer i gestió de persones.