Consultoria laboral

Assessorament laboral

Consultoria laboral

Ja sigui una empresa o un particular, li oferim un servei de consultoria integral en l'àrea laboral.

Partint d'un estudi personalitzat de la seva empresa, l´assessorem per obtenir les condicions més idònies, amb l'objectiu de reduir costos i evitar sancions. Realitzem tots els tràmits necessaris dins de la gestió laboral d'una empresa.

Posem al seu abast l'assessorament, tant per resoldre dubtes del dia a dia com en temes de política de personal i li oferim cobertura legal en cas de conflicte (inspeccions de treball, representació de l'empresa davant el SMAC o el Jutjat Social) i li facilitem tot l'assessorament necessari en el tema de riscos laborals. 

 • Assessorament jurídic en matèria Laboral i de Seguretat Social.
 • Documentació disponible a través del Portal Web d’Empresa i del/la Treballador@.
 • Assessorament i sol·licitud de bonificacions/reduccions a la Seguretat Social i SOC/SEPE.
 • Inspeccions de Treball.
 • Expedients de regulació d'ocupació.
 • Anàlisi i aplicació de convenis col·lectius.
 • Contractes de treball i redacció de clàusules addicionals específiques i d’acord amb la normativa de Protecció de Dades vigent.
 • Calendari laboral de l’empresa i quadre horari.
 • Comunicació de dades (altes, baixes, ILT, AT, modificacions, variacions, incidències...).
 • Comunicats d’alta i baixa de malaltia i d'Accident de Treball.
 • Càlcul i presentació de les assegurances socials (RLC i RNT).
 • Assessorament i gestió de nòmines (ordinàries, gratificacions extraordinàries, diferències salarials de conveni, retroactives...).
 • Escrit per finalització de contractes. Càlcul de quitances i d’indemnització. Certificat d’empresa de bases de cotització.
 • Declaracions telemàtiques mensuals i trimestrals d'IRPF (treballadors/ professionals), declaracions anuals de situació familiar a efectes d'IRPF i certificats de retencions i ingressos. Resum anual i tancament IRPF. Actualització periòdica de percentatges IRPF.
 • Tràmits i assessorament àmbit estrangeria.
 • Anàlisi de la situació empresarial en base a indicadors: resum de costos, absentisme, rotació i càlculs de plantilla (Informes a mida).

 

 Contacti'ns i l'informarem

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals