Consultoria Estratègica imatge de fons
Assessoria

Consultoria Estratègica

Analitzem exhaustivament la situació actual del teu negoci, així com el mercat, per oferir una gestió i assessorament integral.

Estratègies que ajudin a assolir els teus objectius

Som consultors estratègics

El nostre equip de consultors ofereix un servei per a empreses d’assessorament i gestió de la seva estratègia empresarial per obtenir un major rendiment a llarg termini. Davant del marc relacional que es configura, s'englobarien actuacions complementàries necessàries per a una gestió eficaç i coordinada de les accions que inclouria els àmbits provincial, regional i local de cadascuna.

Mitjançant l'assignació d'un responsable, oferim un assessorament minuciós i personalitzat que sempre ha inspirat la nostra tasca professional. És habitual a la nostra consultoria traçar una estratègia que contempli serveis d'ajuda, suport, informació i representació per a empreses o grups d'empreses matrius ubicades a Europa i en diferents autonomies.

Som consultors estratègics
Relació estratègica de llarg termini

Serveis de consultoria estratègica

Els nostres serveis de consultoria estratègica engloba serveis d'ajuda, suport, informació i representació per a empreses o grups d'empreses:

 • Planificació anual i seguiment de les obligacions impositives.
 • Verificació anual del tema de successions, tant des del punt de vista de la política de l'interessat com del cost fiscal.
 • Comprovació del compliment de les obligacions legals de l'empresa per evitar responsabilitat de l'òrgan d'Administració.
 • Coordinació, juntament amb gerència, de totes les actuacions de l'empresa, a fi i efecte de complir amb les polítiques generals definides per l'empresa i el coordinador.
 • En vista de noves iniciatives, coordinació a les àrees legals d'aquestes.
 • Informació puntual de la legislació publicada.
Serveis de consultoria estratègica
Una estratègia pel teu creixement

Més prestacions estratègiques

 • Control informàtic de la situació dels accionistes i dels òrgans de govern juntament amb els venciments de la diversa documentació legal, autoritzacions, permisos administratius, contractes i escriptures.
 • Assistència a juntes.
 • Intervenció en operacions de compravenda, fusió, adquisició, etc.
 • Revisió diària de BOE, BORME, DOGC, BOP per comprovar les publicacions que els afectin.
 • Establiment i manteniment de relacions amb les diverses administracions públiques.
 • Informació sobre les convocatòries d'ajuts econòmics i subvencions.
 • Assessorament passiu en règim de Consulting, sobre temes legals i jurídics en general i especialment del territori, d'acord amb els seus assessors jurídics.
 • Enviament de la circular mensual sobre informació d’interès.
Més prestacions estratègiques