Assessoria Jurídica i Legal imatge de fons
Assessoria

Assessoria Jurídica i Legal

Resolem totes les situacions relacionades amb lleis, normatives i reglaments. La nostra assessoria jurídica t'aportarà solucions clau en mà per experts juristes. Aconsegueix l'orientació legal adequada per a la vostra activitat.

Més de 50 anys oferint assessorament jurídic i legal!

Assessoria jurídica per a empreses i autònoms

El caràcter subordinat i dependent que exerceixen unes lleis sobre altres provoca la complexitat de l'àmbit legislatiu en qüestions empresarials. Per això, defensar els teus interessos davant dels diferents organismes pot ser una feina difícil.

La nostra assessoria jurídica coneix perfectament la magnitud de les disposicions legals. Garantim la correcta i adequada aplicació de la normativa actual a les actuacions de la teva activitat. Analitzarem totes les situacions dins del marc legal empresarial per crear vies d'actuació que beneficiïn el teu negoci.

Per aconseguir una orientació legal actualitzada i d'acord amb la teva situació, t'assignarem un assessor jurídic que coordinarà totes les tasques de les diferents àrees i t'ajudarà en qualsevol consulta jurídica. Et donarem l'assistència legislativa necessària en el transcurs de l'activitat empresarial per complir les exigències de les normatives als diferents estaments. També facilitem tota la defensa legal en litigis empresarials i/o redacció de contractes i escriptures.

Assessoria jurídica per a empreses i autònoms
Defensa els teus interessos amb la nostra assessoria legal i jurídica!

Un assessorament jurídic al teu servei

Et resolem qualsevol consulta jurídica. Els nostres serveis legals estan per cobrir els teus interessos:

  • Operacions societàries: Constitució, transformació, fusió, escissió, absorció, dissolució i liquidació de societats mercantils.
  • Assistència als accionistes i als òrgans d'administració: Convocatòria, adopció i impugnació d'acords de junta. Nomenament, substitució i modificació dels òrgans de govern.
  • Redacció de tota mena de contractes i escriptures.
  • Operacions concursals.
  • Morositat, incompliment de contractes, etc.
  • Successió empresarial.
Un assessorament jurídic al teu servei
Una consultoria jurídica integral per a totes les àrees de negoci!

Serveis d'assessorament jurídic i legalitzacions empresarials

  • Tramitació de l'autorització municipal de l'inici de l'activitat i de les modificacions posteriors.
  • Inscripció al Registre d'establiments industrials de Catalunya i modificacions posteriors.
  • Autorització davant del Departament d'Indústria de les instal·lacions sotmeses a reglament de seguretat.
  • Informació sobre noves normatives i permisos que afectin l'activitat i l'assessorament sobre les mesures a prendre, així com la tramitació dels permisos que se'n derivin.
Serveis d'assessorament jurídic i legalitzacions empresarials