Obres de conservació d’un habitatge arrendat a partir de 1995

Quan s’arrenda un immoble i es produeix una avaria, de vegades hi ha dubtes sobre qui s’ha de fer càrrec de la reparació.

D’acord a l’article 21 de la Llei d’Arrendaments Urbans, l’arrendador (propietari) està obligat a realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l’habitatge en les condicions d’habitabilitat per servir a l’ús convingut, excepte quan li sigui imputable a l’arrendatari (llogater) segons el que disposa els articles 1563 i 1564 del Codi Civil.

Les petites reparacions que exigeixi el desgast per l’ús ordinari de l’habitatge seran a càrrec de l’arrendatari.

Així doncs, la llei fa distinció entre les obres necessàries i les “petites reparacions”. A continuació enumerem algunes de les característiques de cada tipus d’obra per ajudar a determinar si la reparació de l’avaria l’ha de pagar el llogater o bé el propietari.

1. Reparacions necessàries:

Es tracta de reparacions extraordinàries que no generen cap millora, si no que són inversions imprescindibles destinades a mantenir o reparar l’habitatge per a que pugui complir la seva utilitat, evitant el seu deteriorament.

D’aquestes reparacions se n'ha de fer càrrec el propietari.

Alguns exemples de reparacions necessàries són:

-reparació de canonades.

            -reparació de filtracions.

            -reparació de conduccions d’aigua i desaigüe.

            -etc.

2. Petites reparacions/Obres menors:

Es tracta de reparacions produïdes pel propi desgast que genera l’ús ordinari de l’habitatge. No són indispensables per a que l’habitatge deixi de ser habitable.

D’aquestes reparacions se n'ha de fer càrrec el llogater i no es necessita el consentiment de l’arrendador per dur-les a terme.

Alguns exemples de petites reparacions són:

            -canvi endoll espatllat.

            -substitució bombeta.

            -reparació pany de la porta.

            -reparació d’algun electrodomèstic.

            -reparacions d’aixetes.

            -reparació de vidres.

            -etc.

 

A la finalització del contracte d’arrendament, l’arrendatari ha d’entregar l’habitatge a l’arrendador en bon estat de conservació, però tenint en compte que es pot haver anat fent malbé pel pas del temps i de l’ús diari. Així doncs, el deteriorament normal de la pintura no es podria reclamar a l’arrendatari a la finalització del contracte d’arrendament.

 

Per a més informació pots posar-te en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 - finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals