Obligacions de les Comunitats de Propietaris amb l’Administració

Expliquem les principals obligacions de la Comunitat davant l’Administració que afecten la seva seguretat.

 

1.- Revisió de la Instal·lació Elèctrica (Reglament de Baixa Tensió)

- Estan obligats els edificis que tinguin contractada una potència elèctrica superior als 100 kW i els pàrquings de més de 25 places.

- La revisió s’ha de realitzar periòdicament (cada 10 anys) a les seves instal·lacions elèctriques per part d’un Organisme de control autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

- L’Organisme de control emetrà un informe de conformitat o de defectes que caldrà solucionar en el termini màxim de 6 mesos.

- Les Comunitats estan obligades a formalitzar un contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora autoritzada, que haurà de realitzar una revisió anual i l’emissió d’un dictamen tècnic sobre si la instal·lació elèctrica s’ajusta al reglament electrònic de baixa tensió o especificar les modificacions que s’hagin de realitzar per adequar la instal·lació a la normativa vigent.

- L’incompliment d’aquesta obligació pot implicar sancions administratives.

 

2.- Inspeccions periòdiques obligatòries d’ascensors

- Revisió mensual per part de l’empresa mantenidora autoritzada.

- Inspecció periòdica obligatòria per part d’un Organisme de Control Autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

- La inspecció periòdica obligatòria es fa conjuntament amb l’empresa mantenidora i l’Organisme de Control. D’aquesta inspecció es realitza una acta que determina si l’ascensor compleix les normatives tècniques o si s’han de fer modificacions en l’aparell.

- Les inspeccions es realitzen cada 4 anys en edificis de més de 20 pisos o més de 4 plantes de recorregut, i cada 6 anys en altres casos.

- Aquestes obligacions queden subjectes a les modificacions que la normativa vigent vagi establint en cada moment.

 

Si necessites més informació, pots posar-te en contacte amb el nostre Departament de Finques trucant al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals