Obligacions de les Comunitats de Propietaris amb Hisenda

Les Comunitats de Propietaris també tenen obligacions amb Hisenda.

Les principals obligacions són:

• Declaració d’operacions amb tercers (Model 347):

- Aquesta obligació afecta a totes les Comunitats de Propietaris que hagin realitzat operacions amb tercers (pagament de factures de proveïdors que superin els 3.005,06 € o cobraments de subvencions de qualsevol import).

- No estan incloses les despeses de subministres (aigua, llum, combustible d’ús comú) i les assegurances.

- El model es presenta a principis de cada any, i ha de detallar el proveïdor i l’import de la factura.

 • IRPF (Models 111 i 190):

- La Comunitat es veuria obligada si paga rendes subjectes a l’IRPF, com per exemple si té contractat personal de neteja o manteniment, conserges, jardiners, socorristes, serveis de professionals independents (advocats, administrador…).

- La Comunitat hauria de declarar i ingressar a Hisenda la retenció en concepte de l’IRPF d’aquests treballadors i detallar la retenció en les factures dels serveis professionals, cada trimestre.

-  La Comunitat no estaria obligada a fer la retenció quan es contracta serveis que tenen la condició de no professionals (llauners, electricistes…).

 

• Comunitats amb activitat econòmica (lloguer d’elements comuns, cessió d’espais…):

1. IVA (Model 303 i 390):

- Arrendament d’espais comuns com un terrat per la instal·lació d’una antena, o la façana per la col·locació d’un cartell publicitari. Es considera una activitat empresarial de manera que cal tributar per l’IVA, ja que percep uns ingressos i caldrà fer la liquidació trimestral a Hisenda.

- Estan exempts d’IVA els habitatges de propietat de la Comunitat com la casa porteria, que es lloguin a particulars com a habitatge habitual. 

2. Comunitat com a entitat en atribució de rendes (Model 184):

- En el cas que es lloguin locals propis o terrats per anuncis de tercers o instal·lar antenes de telefonia mòbil, la Comunitat si que té la condició d’obligats tributaris. Els ingressos d’aquesta activitat es tractarien com a rendiments de capital immobiliari i no com a rendiments d’activitat econòmica. Si l’import supera els 3.000 € s’ha de presentar aquest model cada any.

- En aquest model es declaren les rendes que percep la Comunitat i s’han de repercutir a cadascun dels propietaris segons el seu coeficient de participació i ho hauran de declarar particularment en la seva declaració d’IRPF.

 

Cal tenir en compte que les normatives fiscals canvien sovint i per aquest motiu cal consultar les disposicions vigents en cada moment.

 

Per a més informació posa’t en contacte amb el nostre Departament de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals