Immobiliària
4 de març de 2022

Subvencions pel pagament de lloguer per a persones grans

Subvencions pel pagament de lloguer per a persones grans

A qui va dirigit?

A totes les persones de 65 anys o més, titulars d’un contracte de lloguer d’un pis que sigui el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Quins són els imports màxims de lloguer mensual?

L’import màxim de lloguer mensual per habitatge no pot ser superior als següents imports:

  • Demarcació de Barcelona: 800,00 €
  • Demarcació de Girona: 550,00 €
  • Demarcació de Lleida: 500,00  €
  • Demarcació de Tarragona: 550,00 €
  • Les Terres de l’Ebre: 400,00 €
  • Barcelona ciutat: 800,00 €

Si a la unitat de convivència hi ha algun membre amb discapacitat, s’estableix un límit de l’import màxim de lloguer mensual de 900,00 €.

Quins són els requisits?

Els ingressos en relació amb la declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l’exercici 2020, estan constituïts per l’import resultant de la suma dels ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

L’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per a l’exercici 2020 és de 7.967,73 € anuals.

Quin és el termini de presentació?

Es poden presentar les sol·licituds fins al dia 29 d’abril del 2022.

Si necessites més informació, pots posar-te en contacte amb la nostra àrea d'administració de finques al 93 872 32 22 o [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!