Immobiliària
22 de agost de 2017

Vols rescindir el contracte de lloguer? T’expliquem com fer-ho

Vols rescindir el contracte de lloguer? T’expliquem com fer-ho

Cada contracte té unes clàusules que s’han de complir, però no sempre és així.

Les opcions de l’arrendatari per poder rescindir el contracte

  • Podria rescindir el contracte sempre que volgués. En el cas que la resolució d’aquest contracte sigui dins dels 6 primers mesos posteriors a la signatura d’aquest, se li aplicarà una penalització de l’import que falti fins complir els 6 mesos.
  • Després dels 6 primers mesos, l’arrendatari pot marxar en qualsevol moment, comunicant-ho a l’Administrador o al propietari amb una antelació mínima de 30 dies.
  • Si el propietari es nega a fer les reparacions necessàries pel correcte funcionament de l’habitatge.

Les opcions del propietari per poder rescindir el contracte

  • Si necessita l’habitatge per a ell o per a un familiar de primer grau, quan hagi passat com a mínim 1 any des de la signatura del contracte i que s’hagi estipulat al mateix.           
  • Si hi ha un impagament de la renda per part de l’arrendatari. No hi ha un període concret, però l’impagament de 2 mensualitats consecutives o 3 alternatives al mateix any seran causa de resolució del contracte.
  • Si l’arrendatari realitza activitats molestes, nocives, perilloses o il·lícites o si no respecta les normes de convivència.
  • Si l’arrendatari realitza obres, alteracions o modificacions a l’habitatge sense permís del propietari.
  • Si l’arrendatari sotsarrenda l’habitatge o l’utilitza per a ús diferent sense consentiment del propietari.
  • Si l’arrendatari té animals sense el permís del propietari.

Per qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb el nostre Departament de Finques al 93 872 32 22 o [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!