Immobiliària
5 de maig de 2019

Obres de conservació d’un habitatge arrendat a partir de 1995

Obres de conservació d’un habitatge arrendat a partir de 1995

Quan s’arrenda un immoble i es produeix una avaria, de vegades hi ha dubtes sobre qui s’ha de fer càrrec de la reparació.

D'acord amb l’article 21 de la Llei d’Arrendaments Urbans, l’arrendador (propietari) està obligat a realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l’habitatge en les condicions d’habitabilitat per servir a l’ús convingut, excepte quan li sigui imputable a l’arrendatari (llogater) segons el que disposa els articles 1563 i 1564 del Codi Civil.

Les petites reparacions que exigeixi el desgast per l’ús ordinari de l’habitatge seran a càrrec de l’arrendatari.

Així doncs, la llei fa distinció entre les obres necessàries i les “petites reparacions”. A continuació enumerem algunes de les característiques de cada tipus d’obra per ajudar a determinar si la reparació de l’avaria l’ha de pagar el llogater o bé el propietari.

Reparacions necessàries

Es tracta de reparacions extraordinàries que no generen cap millora, si no que són inversions imprescindibles destinades a mantenir o reparar l’habitatge per a que pugui complir la seva utilitat, evitant el seu deteriorament. D’aquestes reparacions se n'ha de fer càrrec el propietari.

Alguns exemples de reparacions necessàries són:

 • Reparació de canonades.
  • Reparació de filtracions.
  • Reparació de conduccions d’aigua i desaigüe.
 • Altres

Petites reparacions/Obres menors

Es tracta de reparacions produïdes pel mateix desgast que genera l’ús ordinari de l’habitatge. No són indispensables perquè l’habitatge deixi de ser habitable. D’aquestes reparacions se n'ha de fer càrrec el llogater i no es necessita el consentiment de l’arrendador per dur-les a terme. Alguns exemples de petites reparacions són:

 • Canvi endoll espatllat.
 • Substitució bombeta.
 • Reparació pany de la porta.
 • Reparació d’algun electrodomèstic.
 • Reparacions d’aixetes.
 • Reparació de vidres.
 • Etc.

A la finalització del contracte d’arrendament, l’arrendatari ha d’entregar l’habitatge a l’arrendador en bon estat de conservació, però tenint en compte que es pot haver anat fent malbé pel pas del temps i de l’ús diari. Així doncs, el deteriorament normal de la pintura no es podria reclamar a l’arrendatari a la finalització del contracte d’arrendament.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 - [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!