ImmobiliĂ ria
1 de febrer de 2018

Obligacions de les Comunitats de Propietaris amb Hisenda

Obligacions de les Comunitats de Propietaris amb Hisenda

Les principals obligacions són:

Declaració d’operacions amb tercers (Model 347)

 • Aquesta obligació afecta a totes les Comunitats de Propietaris que hagin realitzat operacions amb tercers (pagament de factures de proveïdors que superin els 3.005,06 € o cobraments de subvencions de qualsevol import).
 • No estan incloses les despeses de subministraments (aigua, llum, combustible d’ús comú) i les assegurances.
 • El model es presenta a principis de cada any, i ha de detallar el proveïdor i l’import de la factura.

IRPF (Models 111 i 190)

 • La Comunitat es veuria obligada si paga rendes subjectes a l’IRPF, com per exemple si té contractat personal de neteja o manteniment, conserges, jardiners, socorristes, serveis de professionals independents (advocats, administrador…).
 • La Comunitat hauria de declarar i ingressar a Hisenda la retenció en concepte de l’IRPF d’aquests treballadors i detallar la retenció en les factures dels serveis professionals, cada trimestre.
 • La Comunitat no estaria obligada a fer la retenció quan es contracta serveis que tenen la condició de no professionals (llauners, electricistes…).

Comunitats amb activitat econòmica (lloguer d’elements comuns, cessió d’espais…)

 1. IVA (Model 303 i 390):
  • Arrendament d’espais comuns com un terrat per la instal·lació d’una antena, o la façana per la col·locació d’un cartell publicitari. Es considera una activitat empresarial de manera que cal tributar per l’IVA, ja que percep uns ingressos i caldrà fer la liquidació trimestral a Hisenda.
  • Estan exempts d’IVA els habitatges de propietat de la Comunitat com la casa porteria, que es lloguin a particulars com a habitatge habitual. 
 2.  Comunitat com a entitat en atribució de rendes (Model 184):
  •  En el cas que es lloguin locals propis o terrats per anuncis de tercers o instal·lar antenes de telefonia mòbil, la Comunitat si que té la condició d’obligats tributaris. Els ingressos d’aquesta activitat es tractarien com a rendiments de capital immobiliari i no com a rendiments d’activitat econòmica. Si l’import supera els 3.000 € s’ha de presentar aquest model cada any.
 3. En aquest model es declaren les rendes que percep la Comunitat i s’han de repercutir a cadascun dels propietaris segons el seu coeficient de participació i ho hauran de declarar particularment en la seva declaració d’IRPF.

Cal tenir en compte que les normatives fiscals canvien sovint i per aquest motiu cal consultar les disposicions vigents en cada moment.

Per a més informació posa’t en contacte amb el nostre Departament de Finques al 93 872 32 22 o [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!