Immobiliària
1 de febrer de 2018

Obligacions de les Comunitats de Propietaris amb l’Administració

Obligacions de les Comunitats de Propietaris amb l’Administració

Expliquem les principals obligacions de la Comunitat davant l’Administració que afecten la seva seguretat.

Revisió de la Instal·lació Elèctrica (Reglament de Baixa Tensió)

  • Estan obligats els edificis que tinguin contractada una potència elèctrica superior als 100 kW i els pàrquings de més de 25 places.
  • La revisió s’ha de realitzar periòdicament (cada 10 anys) a les seves instal·lacions elèctriques per part d’un Organisme de control autoritzat per la Generalitat de Catalunya.
  • L’Organisme de control emetrà un informe de conformitat o de defectes que caldrà solucionar en el termini màxim de 6 mesos.
  • Les Comunitats estan obligades a formalitzar un contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora autoritzada, que haurà de realitzar una revisió anual i l’emissió d’un dictamen tècnic sobre si la instal·lació elèctrica s’ajusta al reglament electrònic de baixa tensió o especificar les modificacions que s’hagin de realitzar per adequar la instal·lació a la normativa vigent.
  • L’incompliment d’aquesta obligació pot implicar sancions administratives.

Inspeccions periòdiques obligatòries d’ascensors

  • Revisió mensual per part de l’empresa mantenidora autoritzada.
  • Inspecció periòdica obligatòria per part d’un Organisme de Control Autoritzat per la Generalitat de Catalunya.
  • La inspecció periòdica obligatòria es fa conjuntament amb l’empresa mantenidora i l’Organisme de Control. D’aquesta inspecció es realitza una acta que determina si l’ascensor compleix les normatives tècniques o si s’han de fer modificacions en l’aparell.
  • Les inspeccions es realitzen cada 4 anys en edificis de més de 20 pisos o més de 4 plantes de recorregut, i cada 6 anys en altres casos.
  • Aquestes obligacions queden subjectes a les modificacions que la normativa vigent vagi establint en cada moment.

Si necessites més informació, pots posar-te en contacte amb el nostre Departament de Finques trucant al 93 872 32 22 o [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!