Immobiliària
28 de novembre de 2017

Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE)

Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE)

La ITE consisteix en examinar visualment l’edifici, per part d'un tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador, enginyer de l’edificació o graduat en ciències i tecnologies de l’edificació) per detectar l’estat de l'edifici en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.

En cap cas té per objecte detectar vicis ocults. Una vegada obtingut l’informe tècnic, cal sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici. 

Aquest informe descriu les característiques generals de l’edifici, en el que el tècnic ha de fer constar el seu estat de conservació i qualificar les possibles deficiències aparents, constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns de l’edifici, tot i que s’hagi d’accedir per zones d’ús privatiu. 

Aquesta ITE l’han de realitzar tots els edificis que tinguin més de 45 anys

La responsabilitat de passar aquesta ITE recau sobre la Comunitat de Propietaris o propietari únic, quan sigui el cas, que és qui ha de contractar un professional qualificat per dur a terme la inspecció i l’informe corresponent. Un cop fet aquest informe, s’ha de lliurar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en un termini màxim de 4 mesos. 

La Inspecció Tècnica de l’Edifici està regulada pel Decret 67/2015, i l’incompliment de l’obligació de passar-la és una falta greu, segons disposa la Llei del Dret de l’Habitatge, i pot comportar sancions que van des dels 9.000 € fins als 90.000 €, en el cas que es produeixi algun incident que afecti béns o persones.

Per a més informació i si necessiteu que us ajudem a tramitar aquesta Inspecció, us podeu posar en contacte amb el nostre Departament de Finques al 93 872 32 22 o [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!