Immobiliària
14 de novembre de 2019

Devolució de la fiança del lloguer

Devolució de la fiança del lloguer

Quan signem un contracte d’arrendament, l’arrendatari té l’obligació d’entregar una fiança a l’arrendador. L’import mínim d’aquesta fiança ha de ser d’una mensualitat de la renda pactada en el cas dels habitatges i de 2 en el cas dels locals.

Segons l’article 36, ap. 4 de la LAU 29/1994: “El saldo de la fiança en metàl·lic que hagi de ser restituït a l’arrendatari al final del contracte d’arrendament, reportarà l’interès legal, passat un mes des de l’entrega de les claus sense que s’hagi fet efectiva la restitució”.

De vegades es plantegen dubtes sobre si és procedent la devolució de la fiança a l’arrendatari o no.

L’arrendador, es pot negar a retornar la fiança a l’arrendatari quan existeixen danys a l’habitatge/local arrendat. Algunes sentències indiquen que l’arrendador estaria obligat a retornar-la davant la falta de danys concrets, ja que també es podria entendre que determinats danys són conseqüència del desgast per l’ús ordinari, i aquest no seria responsabilitat de l’arrendatari.

Quan s’ha de fer entrega de la fiança?

L’apartat 4 de l’article 36 de la LAU especifica “s’ha de fer al final de l’arrendament, passat 1 mes des de l’entrega de les claus”. L’obligació del retorn de la fiança ha de complir amb 2 requisits: l’entrega de les claus i la comprovació del bon estat de l’habitatge/local arrendat.

Es pot compensar la fiança amb la renda i altres imports adeudats per l’arrendatari?

S’entén que mentre no finalitzi la relació d’arrendament no es podrà compensar. Pot passar que l’arrendatari, en finalitzar el contracte anticipadament a la seva finalització, deixi pendent de liquidar l’última renda, en aquest cas, aquesta mensualitat es podrà compensar amb la fiança.

Tant si ets arrendador com arrendatari i tens dubtes sobre el retorn de la fiança, posa’t en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!