ImmobiliĂ ria
30 de novembre de 2018

Com s’ha de fer el certificat de corrent de pagament per una compravenda quan hi ha saldo a favor del propietari?

Com s’ha de fer el certificat de corrent de pagament per una compravenda quan hi ha saldo a favor del propietari?

Quan un propietari vol vendre el seu immoble, ha de demanar un certificat al Secretari/President o a l’Administrador de la Comunitat de Propietaris on consti que està al corrent de pagament de les quotes de la Comunitat, o bé que té quotes pendents de pagament.

A més, al certificat també cal indicar les quotes ordinàries i extraordinàries i les aportacions al fons de reserva que estiguin aprovades però pendents de venciment.

L’escriptura pública de transmissió de l’immoble no es podrà atorgar excepte si la part adquirent renuncia expressament a obtenir el certificat.

Si existeix un saldo a favor del propietari, aquest no s’ha d’informar al certificat. La Llei no obliga a fer una liquidació de saldos cada vegada que es ven un immoble i, per tant, el venedor no pot exigir la devolució del saldo que existeixi a favor seu. Així mateix, el fons de reserva tampoc es retorna al venedor. Tot això sense perjudici dels acords que puguin tenir el comprador i el venedor.

Per a més informació, podeu contactar amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!